ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πως θα ρυθμίσετε τις οφειλές σας στον Δήμο Καλαμάτας- Όλες οι λεπτομέρειες

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε σήμερα Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Καλαμάτας, Δημήτρης Μπούχαλης, όπου ανέφερε λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καλαμάτας σε δόσεις, μέχρι 100, βάσει πρόσφατου Νόμου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟ 4611/2019

Εντάσσονται οι βεβαιωμένες οφειλές και οφειλές που θα βεβαιωθούν έως και 16/7/2019

βεβαίωση οφειλών έως και 16/7/2019
υποβολή αιτήσεων ένταξης στην ρύθμιση και καταβολή 1ης δόσης έως 16/9/2019
– ελάχιστη δόση 20 €
καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται μηνιαία προσαύξηση κατά 5%
απώλεια ρύθμισης συμβαίνει σε: α) καθυστέρηση καταβολής 3 συνεχόμενων δόσεων, β) μη καταβολή τρεχουσών υποχρεώσεων, γ) υποβολή αναληθών στοιχείων
άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας εφαρμόζεται: α) για ρυθμιζόμενη οφειλή έως 5.000,00 € με καταβολή του 5%, β) για ρυθμιζόμενη οφειλή έως 5.000,01 € έως 10.000,00 € με καταβολή του 10%, γ) για ρυθμιζόμενη οφειλή από 10.000,01 € με καταβολή του 20%. Υπενθυμίζεται πως δέσμευση φορολογικής ενημερότητας επιβάλλεται όταν κάποιος οφείλει στο Δήμο Καλαμάτας πάνω από 300 ευρώ
αναστολή αναγκαστικών μέτρων τίθεται σε εφαρμογή ως εξής: α) με την καταβολή της 1ης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων για κινητά και ακίνητα (π.χ. διαδικασία κατάσχεσης), β) για κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (π.χ. ποσά τραπεζικών λογαριασμών), ο Δήμος δύναται να προβεί σε άρση με αίτηση του οφειλέτη και αφού καταβληθεί το 25%.

To Top