ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καφαντάρης σε Καρβέλα: “Τα έργα και οι αριθμοί μιλούν από μόνα τους”

Τι αναφέρει στη μακροσκελή απάντησή του στον Δήμαρχο Παναγιώτη Καρβέλα για τη ΔΕΥΑΠΝ ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Δύναμη ελπίδας” και πρώην δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης

“Απάντηση στον κ Καρβελα για τους ισχυρισμούς του σχετικά με την την Δ.Ε.Υ.Α.Πύλου Νέστορος”

“Ο κ. Καρβέλας  φαίνεται ότι ανήκει στην κατηγορία εκείνων των οποίων ο πολιτικός λόγος έχει ισχύ όσο διαρκεί η εκφορά τους.   Και ακολουθώντας μεθόδους των προπαγανδιστών του μεσοπολέμου,  προσπαθεί,   διαστρεβλώνοντας την αλήθεια να πείσει τους ανυποψίαστους πολίτες που, δυστυχώς για αυτόν, αποτελούν πλέον παρελθόν, χάρη στην ηλεκτρονική τεχνολογία όπου όλα είναι στο φώς και παραμένουν εκεί για να απαντούν σε όσους επιχειρούν να βαφτίσουν το κρέας ψάρι.

Απαντώ λοιπόν, χωρίς περιστροφές σε κάθε σημείο των ισχυρισμών του:

1. Η ΔΕΥΑΠΝ όντως επιχειρεί να λάβει δάνειο 700.000€, για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης. Σύμφωνα με την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 75) «οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους ΚΑΠ έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες για την αναμόρφωση πιστώσεις. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ». Μάλιστα, το τέταρτο εδάφιο της περ. α ́ αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια ως εξής: «Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις, από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72), για λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.».

Ερωτάται ο κ. Καρβέλας :

ότι εξοφλείται σε δόσεις,  τι είναι?

Δάνειο δεν είναι?

Έχει αντιληφθεί κάποια περίπτωση ότι οι επιχορηγήσεις εξοφλούνται σε δόσεις?

Ή μήπως ξεχάσαμε τα ελληνικά μας?

2. Μας κατηγορεί για « διαστρέβλωση και υποτίμηση του έργου της παρούσας δημοτικής αρχής, αλλά και της προσπάθειας του κ. Χαραμαρά να επαναφέρει την επιχείρηση στην κανονικότητα». Σε απάντηση σας, του κυρίου Χαραμαρά ως Προέδρου  της επιχείρησης , σε ερώτηση συναδέλφου στο Δημοτικό Συμβούλιο   τον 10/2019,  ανέφερε  ότι οι απαιτήσεις της ΔΕΥΑΠΝ από τους δημότες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.251.026,80€  Πλέον των ανωτέρω ποσό οφειλής  003,27€  βρίσκεται σε διακανονισμό.

Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς προμηθευτές έως στις  30/9/2019 ανέρχονται στο ποσό των 622.231,84€ εκ των οποίων 103.423,00€ χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα  «Ζορμπάς» (622.231,84€ – 103.423,00€= 518.808,84€).

Από πού προκύπτει ο ισχυρισμός του κ. Καρβέλα   ότι «ο κ. Καφαντάρης διέλυσε οικονομικά και διοικητικά την επιχείρηση, αφήνοντας υποχρεώσεις 2.500.000€, καθιστώντας έτσι τη λειτουργία της προβληματική έως και αδύνατη»?.

Η απάντηση δίνεται σε όποιον έχει στοιχειώδη γνώση απλών μαθηματικών.

Όσο για τον κ. Χαραμαρά, τον οποίο ανέλαβε να «περιθάλψει», μετά την αυτόβουλη εγκατάλειψη της «στέγης» που τον «ανέθρεψε» πολιτικά, τα πράγματα είναι απλά:  Όλοι κρινόμαστε από τη διαδρομή μας και όλοι οφείλουμε εξηγήσεις σε όσους μας εμπιστεύονται με την ψήφο τους.

3. Σε ότι αφορά «τα έργα και τις ημέρες», όπως αποκαλεί την περίοδο της πολύχρονης εκλεγμένης θητείας μας, καλά θα κάνει να ενημερωθεί για τα πραγματικά έργα με αναπτυξιακό χαρακτήρα που είχαμε εντάξει στα επιχειρησιακά προγράμματα με όραμα και προοπτική για τα οποία και πάλι – δυστυχώς για τον κ. Καρβέλα – «μιλούν» τα γραπτά και όχι οι τακτικές «Μαυρογιαλούρου» που προσπαθεί να επιβάλει στον πολιτικό διάλογο.

Όσο για την ψυχραιμία που ισχυρίζεται ότι χάθηκε από την πλευρά μας, φαντάζομαι ότι όταν τα έγραφε, δεν κοιτάχτηκε στον καθρέφτη…..

Χρηματοδοτήσεις που επετεύχθησαν για έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης ,  από τον Δήμο για την Δ.Ε.Υ.Α.Π.Ν. κατά τη διάρκεια της θητείας μας ως Δημοτική Αρχή του Δήμου Πύλου Νέστορος .

Ένταξη της Πράξης «Εξωτερικό Υδραγωγείο Πύλου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι», προϋπολογισμού 2.270.000,00 ευρώ. Το έργο έχει υλοποιηθεί.

 • Ένταξη της Πράξης «Ολοκλήρωση δικτύου Αποχέτευσης Πύλου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»,προϋπολογισμού 4.510.000,00 ευρώ. Το έργο έχει υλοποιηθεί.
 • Ένταξη της πράξης «Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Κάμπου – Χανδρινού και Κάμπου – Στενωσιάς Δήμου Πύλου Νέστορος», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ. Το έργο έχει υλοποιηθεί κατά μεγάλο βαθμό.
 • Ένταξη της Τροποποίησης της Πράξης «Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Δ.Ε. Νέστορος» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» προϋπολογισμού 9.060.370,00 ευρώ που αφορά τα υπόλοιπα 1.706.800,00. Το έργο έχει υλοποιηθεί.
 • Ένταξη της Τροποποίησης της Πράξης «Ολοκλήρωση Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», προϋπολογισμού 1.458.000,00 ευρώ. Το έργο έχει υλοποιηθεί.
 • Ένταξη της Πράξης «Ύδρευση Τ.Κ. Χρυσοκελλαριάς», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι», προϋπολογισμού 745.000,00 ευρώ. Το έργο έχει υλοποιηθεί.
 • Ένταξη της Πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Καλλιθέας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι», προϋπολογισμού 1.053.639,92 ευρώ. Το έργο έχει υλοποιηθεί.
 • 2014 & 2018. Ένταξη της Πράξης «Ύδρευση Βασιλιτσίου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι” προϋπολογισμού 307.900,00. Το έργο έχει υλοποιηθεί .
 • Ένταξη της πράξης «Βελτίωση του αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Χανδρινού – Πλατανόβρυσης», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» προϋπολογισμού 615.000,00 ευρώ. Το έργο έχει υλοποιηθεί .
 • Χρηματοδότηση για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ στην ΤΚ Μεσοχωρίου , από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων . Το έργο θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί .
 • 2017 Ολοκληρώσαμε το έργο κατασκευής δεξαμενών υδρεύσεως στο Ελαιόφυτο , στο Μεσοχώρι , στο Κυνηγού και στην Καλλιθέα .
 • 2019 Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε η μελέτη του εξωτερικού υδραγωγείου από  Αμπελόκηπους έως   Κυνηγού , έτοιμη ώστε να κατατεθεί σε πρόγραμμα για χρηματοδότηση προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ .
 • 2019 Ολοκληρώσαμε και παραδώσαμε το μεγαλύτερο μέρος των μελετών   του εξωτερικού υδραγωγείου της ΔΕ Κορώνης προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ .
 • Πραγματοποιήθηκε η ένταξη του οικισμού της Κορώνης στην κατηγορία οικισμών Γ ́ Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, γεγονός που δίνει προτεραιότητα για την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.
 • Ένταξη της πράξης «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Πύλου, αντλιοστάσια Γιάλοβας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», προϋπολογισμού 2.000,000 ευρώ. Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης.
 • Χρηματοδότηση της Δ.Ε.Υ.Α.Π.Ν. για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων .Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης.
 • Ένταξη της Πράξης «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμπελοφύτου και Κορυφασίου», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προϋπολογισμού 3.544.000,00 ευρώ. Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης.
 • Ένταξη της Πράξης «Τηλεμετρία, έλεγχος διαρροών και ποιότητας δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πύλου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», προϋπολογισμού 1.839.057,64 ευρώ. Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης
 • Ένταξη του έργου με τίτλο «Έργα συλλογής, επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων Κορώνης (έργα αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού)» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», προϋπολογισμού 7.825.700 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο πρέπει άμεσα μα υλοποιηθεί .
 • Ένταξη του έργου με τίτλο «Έργα ενίσχυσης δικτύου ύδρευσης Δήμου Πύλου Νέστορος» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», προϋπολογισμού 3.720.000. Τα έργα είναι στην φάση της υλοποίησης.
 • Πρόκειται για τα έργα:

  1. Ενίσχυση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Νέστορος
  2. Αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Κυνηγού Τ.Κ. Κυνηγού και οικισμών Χωματάδας και Περιβολακίων
  3. Αντικατάσταση εξωτερικού υδραγωγείου στη θέση Μπουρνιά
  4. Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης οικισμού Πετροχωρίου ΤΚ Ρωμανού και Τ.Κ. Μεθώνης
  5. Τα έργα είναι σε φάση υλοποίησης.

   

  Τα έργα και οι αριθμοί μιλούν από μόνα τους” .

  Καφαντάρης σε Καρβέλα: “Τα έργα και οι αριθμοί μιλούν από μόνα τους”
  To Top