Αυτός είναι ο προϋπολογισμός εξόδων του 2020 για τα χωριά του Δήμου Καλαμάτας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο προϋπολογισμός εξόδων του 2020 για τα χωριά του Δήμου Καλαμάτας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας προέβη στον καθορισμό του ύψους προϋπολογισμού εξόδων Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας, έτους 2020, ως εξής:

Αυτός είναι ο προϋπολογισμός εξόδων του 2020 για τα χωριά του Δήμου Καλαμάτας
Αυτός είναι ο προϋπολογισμός εξόδων του 2020 για τα χωριά του Δήμου Καλαμάτας

Αυτός είναι ο προϋπολογισμός εξόδων του 2020 για τα χωριά του Δήμου Καλαμάτας
To Top