Υγεία

Σε πιλοτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης το Νοσοκομείο Καλαμάτας

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ!

Το Νοσοκομείο Καλαμάτας είναι η Νοσηλευτική Μονάδα του ΕΣΥ που “επιλέχθηκε” να συμμετέχει από πλευράς της χώρας μας, στο πιλοτικό έργο CEF TelecomHealthcare της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή Τιμολόγησης στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και συγκεκριμένα την πιλοτική εφαρμογή της σε Δημόσια Νοσοκομεία. Το έργο θα έχει διάρκεια ενός έτους και στόχο έχει να δημιουργηθούν εκείνες οι υποδομές στο Νοσοκομείο, ώστε να είναι εφικτή η ανταλλαγή παραστατικών όπως παραγγελίες, τιμολόγια κλπ. μεταξύ του νοσοκομείου και των προμηθευτών του, αποσκοπώντας στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Όπως σημειώνει ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καλαμάτας Γιώργος Μπέζος: «Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποχρέωση της Χώρας μας στο να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/55 που καθορίζει ότι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας πρέπει να καταστεί τεχνικά έτοιμος για να αποδέχεται ηλεκτρονικά τιμολόγια από το Νοέμβριο του 2018.
Πέραν τούτου όμως το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί συμβάλει, τόσο στη μείωση του διαδικαστικού χρόνου λήψης, ελέγχου και χειρωνακτικής καταχώρησης των τιμολογίων, όσο και στην βελτίωση της ποιότητας της πληροφορίας σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με την υλοποίηση αυτή, θα καταφέρουμε:
– μείωση γραφειοκρατίας και κόστους από τον παραδοσιακό τρόπο διαχείρισης έντυπων παραστατικών (παραλαβή, έλεγχος, καταχώρηση, φύλαξη κλπ)
– Αύξηση της παραγωγικότητας
-Ταχύτεροι κύκλοι επεξεργασίας και πληρωμής τιμολογίων
-Βελτιωμένες σχέσεις με τον προμηθευτή
-Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα

. Στο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, συμμετέχουν δημόσια νοσοκομεία από την Πορτογαλία και την Ισπανία.

 

 

Διαβάστε και αυτό:

Και … ψηφιακή βράβευση για το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Σε πιλοτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης το Νοσοκομείο Καλαμάτας
To Top