Υγεία

Και … ψηφιακή βράβευση για το Νοσοκομείο Καλαμάτας

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και την εταιρία Cosmo-one απονεμήθηκε το Silver Award των Healthcare Business Awards 2017 στην κατηγορία “Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση / υποστήριξη μονάδων υγείας” για την αξιοποίηση την εφαρμογής CareOne: συνολική διαχείριση αιτημάτων προμηθειών.

Την εφαρμογή χρησιμοποιούν πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα αποκατάστασης στο Νοσοκομείο, βοηθώντας να αυξηθεί η διαφάνεια, η ταχύτητα και η οικονομία στη προμήθεια των εξωσυμβατικών ειδών.

CareOne

Οι εφαρμογές καλύπτουν με απόλυτα ηλεκτρονικό τρόπο τις διαδικασίες «από το αίτημα στην τιμολόγηση» ξεκινώντας από την υποβολή αιτήματος από τις κλινικές, την δρομολόγηση και συγκέντρωση αιτημάτων στο τμήμα προμηθειών, τη διενέργεια διαγωνισμών, την αποστολή παραγγελιών, τη λήψη, καταχώρηση και αποθήκευση ηλεκτρονικών τιμολογίων εως και την παρακολούθηση και διαχείριση του κόστους ανάλωσης.
Οι εφαρμογές παραμετροποιούνται ανά Νοσοκομείο και προσωποποιούνται με βάση τις λειτουργικές ιδιαιτερότητές του.
Οι Υπηρεσίες που συνοδεύουν τις εφαρμογές, ενσωματώνουν βέλτιστες πρακτικές για τις διαδικασίες προμηθειών.
Οι εφαρμογές είναι αυτόνομες, αλλά μπορούν να διασυνδεθούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες μεταξύ τους και με εξωτερικά συστήματα.
Υπάρχει κοινή βάση προμηθευτών για όλα τα Νοσοκομεία και ακολουθείται κοινή κατηγοριοποίηση των προμηθειών του Νοσοκομειακού και μη υλικού.

Και … ψηφιακή βράβευση για το Νοσοκομείο Καλαμάτας
To Top