Επιχειρείν

Allianz Group: Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας 23% το β’ 3μηνο

Βάσει των πρώτων ετιμήσεων, ο Ομιλος Allianz επέτυχε 23% αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας το δεύτερο τρίμηνο 2017 στα 2,9 δισεκ. ευρώ (2016: 2,4 δισεκ. ευρώ).
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν 2% στα 29,994 (29,402) δισεκ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα προς διανομή στους μετόχους αυξήθηκαν 83,4% το δεύτερο τρίμηνο στα 2,0 (1,1) δισεκ. ευρώ. Ο φορολογικός συντελεστής υποχώρησε στο 27% από 33% ένα χρόνο πριν.
Οι επιδόσεις του Ομίλου παρουσίασαν βελτίωση σε όλους τους επιμέρους κλάδους.
Στο κλάδο Περιουσίας και Ατυχημάτων το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε 28,0% στα 1,4 (1,1) δισεκ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο 2017. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν οριακά 0,6 στα 11,685 (11,611) δισεκ. ευρώ. Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα βελτιώθηκε και κατήλθε στο 93,7% (96,4%).

Η ομάδα της Allianz Καλαμάτας με επικεφαλής τον Διευθυντή της Σταύρο Διαμαντόπουλο.

Στο κλάδο Ζωής και Υγείας το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε 12,0% στα 1,1 (1,0) δισεκ. ευρώ. Η αξία των νέων επιχειρήσεων άποψη ασφαλίστρων αυξήθηκε από 2,8 στα 13,606 (13,240) δισεκ. ευρώ. Το περιθώριο των νέων επιχειρήσεων ενισχύθηκε στο 3,4 (2,6).
Στο κλάδο Διαχείρισης Κεφαλαίων, το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε 16,8% στα 584 (500) εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια τρίτων αυξήθηκαν 7,6% στα 1,406 δισεκ. ευρώ στο τέλος του δευτέρου τριμήνου σε σύγκριση με το αντίστοιχο 2016. Οι καθαρές εισροές τρίτων διαμορφώθηκαν στα 55 δισεκ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2017.

Για το σύνολο του οικονομικού έτους, η Allianz εκτιμά ότι θα επιτύχει τα ανώτερα επίπεδα των στόχων που είχε θέσει, των 10,8 δισεκ. ευρώ συν ή μείον 500 ευρώ, και αυτό εξαρτάται από τα απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να συμβούν όπως κρίσεις, ή φυσικές καταστροφές.

H βράβευση του Σταύρου Διαμαντόπουλου.

Allianz Ελλάδος: “Μαζί, πετυχαίνουμε. We make it happen”
Στην ετήσια εκδήλωση Βραβεύσεων του Δικτύου Πωλήσεων, που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στις 12 Ιουλίου, η Διοίκηση της εταιρείας επιβράβευσε την ομάδα των Συνεργατών της που για άλλη μία χρονιά ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
Η ομάδα της Καλαμάτας για πολλοστή φορά ήταν από αυτές που ξεχώρισαν!

To Top