Επιχειρείν

Θετικά τα αποτελέσματα του Ομίλου Allianz το τρίτο τρίμηνο

Θετικά είναι τα αποτελέσματα του Ομίλου Allianz για το τρίτο τρίμηνο του 2017 παρά τις αυξημένες αποζημιώσεις που καταγράφηκαν λόγω φυσικών καταστροφών.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,1% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2016 αγγίζοντας τα 28,3 δισ. ευρώ (τρίτο τρίμηνο του 2016: 27,7 δισ. ευρώ), γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ισχυρή απόδοση του κλάδου ζωής και της υγείας.

Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν στα 2,5 δισ. ευρώ (τρίτο τρίμηνο του 2016: 3 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω των ζημιών ύψους 529 εκατ. ευρώ που προκλήθηκαν από τις φυσικές καταστροφές. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν επίσης στους κλάδους ζωής και υγείας και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, αλλά παρέμειναν σε ένα συνολικά υψηλό επίπεδο.

Τα καθαρά έσοδα που αποδίδονται στους μετόχους μειώθηκαν κατά 17,3% στα 1,6 δισ. ευρώ (τρίτο τρίμηνο του 2016: 1,9 δισ. ευρώ).

Ο δείκτης φερεγγυότητας ισχυροποιήθηκε στο 227% το τρίτο τρίμηνο του 2017, από 219% το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Εξαιρουμένης της επίδρασης των φυσικών καταστροφών, ο Όμιλος παρουσίασε ισχυρή απόδοση παρόμοια με τα προηγούμενα δύο τρίμηνα του έτους.

“Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου είναι ισχυρά, δεδομένων των τεράστιων φυσικών καταστροφών που επηρέασαν τον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων. Είναι επίσης πολύ καλό το γεγονός ότι οι ειδικοί μας μπόρεσαν να υποστηρίξουν ενεργά τους πελάτες μας υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες”, δήλωσε ο Oliver Bäte, Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz SE. “Ο Όμιλος εξυπηρέτησε απαιτήσεις που προέκυψαν από τυφώνες, καταιγίδες και σεισμούς στο τρίμηνο και εξακολουθούσε να αυξάνει τα λειτουργικά της κέρδη κατά την εννεάμηνη περίοδο.
Η κεφαλαιοποίηση μας ενισχύθηκε περαιτέρω, όπως δείχνει ο αυξημένος δείκτης φερεγγυότητας. Για το σύνολο του έτους, η Allianz αναμένει να σημειώσει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα με τα λειτουργικά κέρδη να κυμαίνονται στο ανώτερο μισό του στόχου των 10,8 δισ. ευρώ, συν ή μείον 500 εκατ. ευρώ”.

Θετικά τα αποτελέσματα του Ομίλου Allianz το τρίτο τρίμηνο
To Top