Υγεία

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 2.868 προσλήψεις στις Τ.ΟΜ.Υ

Συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής για την πρόσληψη συνολικά 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του 4ετους προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν σε

956 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και σε έλλειψη αυτών ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας.
239 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής.
478 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη αυτών ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής. Σε έλλειψη ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών/τριών.
239 θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
478 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Σε έλλειψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
478 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας: Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε ήδη από την Τρίτη 8η Αυγούστου 2017 και ώρα 09:00 και λήγει την Παρασκευή 25η Αυγούστου 2017 και ώρα 23:59.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει με την πάροδο της 4ης Σεπτεμβρίου 2017.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr).

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΤΟΜΥ

Όπως εξηγεί ο αναπληρωτής γ.γ.Υγείας, Σταμάτης Βαρδαρός
“Πέφτει ένα βάρος πια στο κομμάτι της πρόληψης και προαγωγής υγείας και της οικογενειακής ιατρικής, έννοιες που τις συζητούσαμε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια αλλά δεν προχωρούσαμε στην κατοχύρωση. Η δική μας στρατηγική ήταν η ενίσχυση του ΕΣΥ να γίνει μέσω της ανάπτυξης του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, από τα κάτω όπως λέμε. Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι οι υφιστάμενες μονάδες υγείας του ΠΕΔΥ στις πόλεις και τα Κέντρα Υγείας, που όλα αυτά πλέον θα ονομάζονται Κ.Υ., θα είναι το δεύτερο επίπεδο του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Ερχόμαστε να δημιουργήσουμε ένα νέο «εισαγωγικό» επίπεδο, σε επίπεδο γειτονιάς-κοινότητας που κύτταρο και βασικό στοιχείο θα είναι οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)», εξηγεί ο κ. Βαρδαρός.

Πώς θα λειτουργεί όμως ο νέος θεσμός του οικογενειακού γιατρού;
Σύμφωνα με τον αν. γ.γ. Υγείας: Ο κάθε πολίτης θα έχει το δικό του γιατρό. Ο κάθε πολίτης θα κληθεί να γραφτεί σε έναν οικογενειακό γιατρό.

Τρεις θα είναι οι δυνατότητες: Είτε θα είναι γιατρός σε ΤΟΜΥ, είτε θα είναι, ιδίως στην ύπαιθρο, κάποιος γενικός γιατρός που υπηρετεί σε κάποιες από τις δομές (Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο κ.α.), ή εκεί που δεν έχουμε τις δυνατότητες στο δημόσιο σύστημα, θα πηγαίνουμε στοχευμένα, μέσω του ΕΟΠΥΥ και θ’ αγοράζουμε συμβάσεις μέσα από τον ιδιωτικό τομέα με ένα νέο μοντέλο συμβεβλημένων οικογενειακών ιατρών. Ο οικογενειακός γιατρός θα λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας. Δεν θα είναι εκεί μόνο όταν νοσεί ο πολίτης.

Θα δίνει βάρος στην πρόληψη και την αγωγή υγείας, δηλαδή θα του υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να κάνει εξετάσεις πρόληψης, θα έχει την ευθύνη του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου του πολίτη. Θα είναι άρα ο άνθρωπος που θα λειτουργεί ως πλοηγός του ατόμου στο σύστημα υγείας. Η διαθεσιμότητά του προς τον πολίτη είναι κομμάτι των υποχρεώσεων του είτε λειτουργεί ως δημόσιος λειτουργός είτε ως συμβεβλημένος.

Μάλιστα ο συμβεβλημένος θα έχει έναν συγκεκριμένο χρόνο για τον οποίο θα δεσμεύεται ότι θα δέχεται τους εγγεγραμμένους πολίτες.» Επίσης στη ζωή μας, με τις ΤΟΜΥ μπαίνει και ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ένα εργαλείο που εξασφαλίζει την συνέχεια στην φροντίδα, ώστε να μην χάνεται η πληροφορία του ασθενούς.
Ο οικογενειακός γιατρός που είναι ο κατ’ εξοχήν υπεύθυνος για την τήρηση αυτού του φακέλου αλλά από εκεί και πέρα όποτε βλέπουμε θα βλέπουμε έναν ειδικό, όποτε συνταγογραφείται κάτι, αυτά θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά στον φάκελο μας. Έτσι σταματάει ο φάκελος ανά χείρας, που κουβαλάει κάθε φορά μαζί του ο ασθενής σε γιατρούς και νοσοκομεία.

Το άλλο καινούργιο στοιχείο είναι ότι στις ΤΟΜΥ πέραν των οικογενειακών γιατρών θα λειτουργούν οι διεπιστημονικές ομάδες υγείας με νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς που θα έχουν την ευθύνη των δράσεων πρόληψης και αγωγής υγείας στην κοινότητα. Αυτό σημαίνει τακτικές επισκέψεις στα σχολεία, στα ΚΑΠΗ, στους χώρους εργασίας κ.α.
Παρεμβάσεις που μέχρι τώρα το Σύστημα Υγείας δεν τις έκανε και δεν τις έκανε με κεντρικό σχεδιασμό, γίνονταν σπασμωδικά, με πρωτοβουλία πιο φιλότιμων δημόσιων λειτουργών. Τα κέντρα υγείας τώρα θα αποτελέσουν το δεύτερο επίπεδο.

Εκεί θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι γιατροί των υπόλοιπων ειδικοτήτων, αντίστοιχα όπου υπάρχουν ελλείψεις θα συμπληρώνεται το σύστημα με συμβεβλημένους γιατρούς άρα υπάρχει μια συμπληρωματικότητα του ιδιωτικού τομέα. Το βάρος πρέπει να πέφτει στο Δημόσιο Σύστημα, αυτό είναι το κομβικό και το κρίσιμο, ο ιδιωτικός τομέας όμως θα συνεχίσει να αξιοποιείται συμπληρωματικά και με έναν ορθολογικό τρόπο στην κατεύθυνσης καθολικής κάλυψης του πληθυσμού.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ

Στα αξιοσημείωτα των ΤΟΜΥ η αναβάθμιση της μαιευτικής φροντίδας. Θεσμοθετείται το «Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών» που θα συγκροτηθεί σε κάθε υγειονομική περιφέρεια και θα έχει πρόσβαση στις κατά τόπους μονάδες υγείας. Παράλληλα χορηγείται το δικαίωμα συνταγογράφησης τεστ Παπανικολάου αλλά και άλλων σχετικών με την κύηση εξετάσεων στους επαγγελματίες Υγείας του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής.
«Δίνουμε τη δυνατότητα για το τεστ ΠΑΠ να το συνταγογραφούν οι μαίες και μαιευτές επίσης και τις εξετάσεις των ομαλά εξελισσόμενων κυήσεων. Αυτό έχει ένα νόημα ότι δεν στέλνω την γυναίκα σε έναν ιδιώτη αλλά αυξάνω τις δυνατότητες του δημόσιου συστήματος. Θα ελαφρύνει σημαντικά τις γυναίκες που καταφεύγουν στις δημόσιες δομές», σχολίασε σχετικά ο κ. Βαρδαρός.

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 2.868 προσλήψεις στις Τ.ΟΜ.Υ
To Top