Υγεία

Πως θα λειτουργεί ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Η αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών και της πληροφορικής συμβάλουν στην «ηθικοποίηση» του συστήματος υγείας , στην ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων και άρα στον πολιτικό στόχο της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού και της βιωσιμότητας της δημόσιας περίθαλψης.

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Α.Ξανθός, στην παρέμβαση του κατά τη συζήτηση για την ηλεκτρονική Υγεία, στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ στην πόλη Ταλλίν της Εσθονίας.

Ο υπουργός Υγείας είπε πως στη χώρα μας θεωρούμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Συστήματος Υγείας ως προϋπόθεση της σύγχρονης, διαφανούς και αποτελεσματικής διοίκησης του , αλλά και ως όρο υλοποίησης κρίσιμων μεταρρυθμίσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), στη φαρμακευτική πολιτική και στις προμήθειες των νοσοκομείων .

«Η γενικευμένη εφαρμογή της πληροφορικής στην Υγεία με «εργαλεία» όπως ο Χάρτης (Άτλας) Υγείας, τα συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυϊας(ΒΙ) , ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας( ΑΗΦΥ) του πολίτη, τα ηλεκτρονικά ραντεβού και η αναβαθμισμένη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση , όχι μόνο αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες από το σύστημα υπηρεσίες, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας σε αυτές, αλλά τη ίδια στιγμή δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Α.Ξανθός στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) που ξεκινά αυτή την περίοδο η εφαρμογή του στην ΠΦΥ. Ο φάκελος αυτός όπως είπε συμπληρώνεται από τον οικογενειακό γιατρό ή τους υπόλοιπους πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας , καταγράφει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις παρεμβάσεις πρόληψης , τους προσυμπτωματικούς ελέγχους, την κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση , τη φαρμακευτική αγωγή, τη νοσηλεία , την αποκατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη υγειονομική φροντίδα παρέχεται στον ασθενή.

Όπως εξήγησε, «η πρόσβαση των γιατρών/επαγγελματιών υγείας στον ΑΗΦΥ θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής συγκατάθεσης του ασθενούς για κοινή χρήση και διαχείριση των προσωπικών ιατρικών του δεδομένων.

Ταυτόχρονα, η Δημόσια Εταιρεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ ) σχεδιάζει και αναπτύσσει το Portal του Πολίτη, ένα έργο εθνικής εμβέλειας που θα αποτελέσει την κεντρική πύλη επαφής του πολίτη με μια σειρά υπηρεσιών, όπως η πρόσβαση σε πλήρες ιατρικό ιστορικό και η διαχείριση ατομικών δεδομένων υγείας , η συγκατάθεση του για πρόσβαση τρίτων στον ιατρικό του φάκελο , η πληροφόρηση για τη συνταγογράφησηφαρμάκων, εξετάσεων, θεραπειών , τα ραντεβού για ιατρικές επισκέψεις και πράξεις, τα στοιχεία της ασφαλιστικής κατάστασης του πολίτη, οι λοιπές κοινωνικές παροχές , τα επιδόματα κλπ.».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε κλείνοντας την παρέμβαση του ότι χρειαζόμαστε ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα χρηστής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Υγεία.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ

Πως θα λειτουργεί ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
To Top