ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στις κάλπες οι δικηγόροι στις 26 Νοεμβρίου-Υποψήφιος ξανά ο Κώστας Μαργέλης

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 07.00-19.00

Στις κάλπες αναμένεται να προσέλθουν οι δικηγόροι όλης της χώρας την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, προκειμένου να εκλέξουν τις νέες διοικήσεις τους.

Στην Καλαμάτα για τις αρχαιρεσίες θα ψηφίσουν 326 δικηγόροι, ενώ ξανά υποψήφιος θα είναι, σύμφωνα με δήλωσή του, ο νυν πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κώστας Μαργέλης. Να σημειωθεί ότι ο Κώστας Μαργέλης έχει διατελέσει πρόεδρος 3 συνεχείς θητείες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους έως τις 31-10-2017. Ενώ τα νέα Δ.Σ. θα αναλάβουν από 01-01-2018 και για 4 χρόνια, έως δηλαδή και το 2021.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΓΙΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2021

Αυτό που πλέον αλλάζει είναι η διάρκεια της θητείας των νέων προεδρείων, που πλέον αυξάνεται κατά ένα έτος- καθώς ήταν τριετής μέχρι σήμερα και πλέον γίνεται τετραετής.
Ταυτόχρονα περιορίζεται η δυνατότητα επανεκλογής προεδρείων, στα οποία οι πρόεδροι έχουν ήδη 2 θητείες και οι σύμβουλοι 3 συνεχόμενες.
Σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.5 και 165 Ν.4194/13, δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές αυτές πρόεδροι που ήδη έχουν συμπληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες και σύμβουλοι που έχουν ήδη συμπληρώσει τρεις συνεχόμενες θητείες.

Αυτή ακριβώς η επίμαχη διάταξη, αυτός ουσιαστικά ο “κόφτης” στις θητείες, ήταν που είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τους δικηγορικούς συλλόγους και για τον λόγο αυτόν τη Δευτέρα στις 2 Οκτωβρίου συνεδρίασε η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για να αποφανθεί.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων έκρινε ότι η ως άνω διάταξη συνιστά ανεπίτρεπτο περιορισμό στο δικαίωμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η έναρξη δε του συνολικού χρόνου των θητειών θα αρχίζει από την ισχύ του νέου Κώδικα Δικηγόρων, (27/9/2013), χωρίς να συνυπολογίζεται προγενέστερος χρόνος στη θητεία του Προέδρου.

Άλλωστε σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου η δυο (2) συνεχόμενες θητείες για τον Πρόεδρο είναι πλέον συνολικά οκτώ (8) έτη, ενώ με τον προηγούμενο κώδικα η διάρκεια κάθε θητείας ήταν τριετής και συνεπώς ο χρόνος διάρκειας των δύο (2) θητειών περιορίζεται σε σχέση με τη νέα διάρκεια της θητείας τους.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 2014

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 165 παρ. 7, οι σχετικές με το ανώτατο όριο θητείας των Προέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατάξεις, δεν εφαρμόστηκαν στις πρώτες αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα μετά τη θέση σε ισχύ του Νέου Κώδικα (αρχαιρεσίες Φεβρουαρίου 2014).
Ενώ η θητεία των Προέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων, που εξελέγησαν στις αρχαιρεσίες εκείνες προβλέφθηκε ότι θα διαρκέσει έως τις 31-12-2017.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα σχετικά με τη διαδικασία των αρχαιρεσιών:

“Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος Πρόεδρος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων (50% συν ένα), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων Προέδρων την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017.

Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 110 παρ.1 (Ν 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013), σε όσους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας τα μέλη τους δεν υπερβαίνουν τα χίλια (1.000), όπως εν προκειμένω ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων συμβούλων.

Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 109 παρ. 1α (Ν 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013), για να ανακηρυχθεί δικηγόρος ως υποψήφιος πρόεδρος ή σύμβουλος, πρέπει να μη συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού του με βάση το άρθρο 104 του Κώδικα, καθώς και να υποβάλει και να πρωτοκολλήσει σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου μέχρι τις 3:00 μ.μ. της 31ης Οκτωβρίου 2017, συνοδευόμενη με απόδειξη του Συλλόγου περί καταβολής των εξόδων εκλογής, που ορίσθηκαν, 100 ευρώ για τους υποψηφίους Προέδρους και 50 ευρώ για τους υποψηφίους Συμβούλους, στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου.

Διευκρινίζεται εν προκειμένω, ότι κατά την παρ. 2 της διάταξης του άρθρου 104 του Κώδικα, ο υποψήφιος Πρόεδρος πρέπει να έχει τουλάχιστον δεκαετή δικηγορική θητεία.

Για την εκλογή του Προέδρου θα καταρτιστεί χωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε υποψήφιο Πρόεδρο, ενώ για την εκλογή μελών του Δ.Σ., θα καταρτιστεί ενιαίο ψηφοδέλτιο Συμβούλων.
Η ψηφοφορία και η τυχόν επαναληπτική θα γίνει στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας (στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας) από ώρα 07:00 π.μ. έως 07:00 μ.μ.
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και αποτελεί θεμελιώδες καθήκον του Δικηγόρου (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 4194/2013)”.

Στις κάλπες οι δικηγόροι στις 26 Νοεμβρίου-Υποψήφιος ξανά ο Κώστας Μαργέλης
To Top