ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψεκασμός Δακοκτονίας

Την Τετάρτη 2/8/2017 θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός Δακοκτονίας στις παρακάτω τοπικές κοινότητες:
ΚΟΜΠΟΥΣ, ΛΟΓΓΑ, ΠΕΤΑΛΙΔΙ, ΧΑΡΑΚΟΠΙΟ,ΔΟΛΟΥΣ, ΑΒΙΑ, Ν. ΚΟΡΩΝΗ και ΕΞΩΧΩΡΙ.

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να παρακολουθούν τους ψεκασμούς στους ελαιώνες τους και όσοι έχουν κτήματα περιφραγμένα να τα ανοίξουν.
Υπενθυμίζουμε στους βιοκαλλιεργητές, να επισημάνουν τα κτήματά τους περιμετρικά ώστε να είναι διακριτά κατά τον ψεκασμό.

Ψεκασμός Δακοκτονίας
To Top