ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δασικοί χάρτες: Οι Πολιτικοί Μηχανικοί προειδοποιούν για πρόβλημα στα στοιχεία που στέλνουν οι Δήμοι

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Το καμπανάκι του κινδύνου κρούει ο Σύλλογος Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Μεσσηνίας αναφορικά με τα στοιχεία που στέλνουν οι δήμοι ως όρια των οικισμών για τη συμπλήρωση των δασικών χαρτών.

Ενδεικτικά, οι μηχανικοί εντοπίζουν το πρόβλημα στα στοιχεία ορίων και οικισμών που έχει αποστείλει ο Δήμος Δυτικής Μάνης, καθώς σύμφωνα με τους ίδιους, δεν έχουν σταλεί τα πραγματικά θεσμοθετημένα, αλλά οριοθέτησε ο Δήμος τούς οικισμούς αυτούς (στάσιμους οικισμούς) με μια κυκλική ακτίνα 800m από το κέντρο του οικισμού.

Οι μηχανικοί κάνουν λόγο για λάθος τακτική και “στρουθοκαμιλισμό” που θα οδηγήσει σε νέα προβλήματα με χρονοβόρες διαδικασίες και καθυστερήσεις στην έκδοση οποιασδήποτε πράξης αφορά τους οικισμούς αυτούς. Ουσιαστικά λένε λοιπόν ότι δόθηκαν διευρυμένα όρια στους στάσιμους αυτούς οικισμούς, ενώ τα πραγματικά τους όρια είναι μικρότερα. Οι μηχανικοί ζητούν από τους δήμους “να συνδράμουν σε αυτή τη διαδικασία και όχι να αποτελούν τροχοπέδη θεωρώντας λανθασμένα πως εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών”.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

“O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ενημερώνει τους Δήμους και τους πολίτες σχετικά με τις αναρτήσεις οικισμών στο Δασικό Χάρτη:

“Μείζον θέμα έχει προκύψει με τα στοιχεία ορίων οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων που οι δήμοι της χώρας καλούνται να αποστείλουν στην ΕΚΧΑ Α.Ε. προκειμένου να ολοκληρωθεί η ορθή σύνταξη των δασικών χαρτών. Συγκεκριμένα κάποιοι δήμοι επέλεξαν σαν όρια εκτός ανάρτησης δασικού χάρτη γύρω από τους οικισμούς, να αναρτήσουν όχι τα πραγματικά θεσμοθετημένα, αλλά κυκλική έκταση ακτίνας 800μ από το κέντρο του οικισμού όπου δύναται να εκταθεί η οριοθέτηση οικισμού, αν και όταν αυτή λάβει χώρα, βάσει του δικαιώματος που δίνει το ΠΔ 24-4-85/ΦΕΚ 181Δ αρ 4 παρ 1α και 1β.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, το φαινόμενο παρατηρήθηκε με την πρόσφατη αποστολή στοιχείων του Δήμου Δυτικής Μάνης που επέλεξε αυτήν την τακτική για τους λεγόμενους στάσιμους οικισμούς (ΠΔ 6-12-82 ΦΕΚ 588Δ), ενώ διέθετε τα στοιχεία για τα πραγματικά όριά τους. Πλην όμως, τα πραγματικά όρια (όρια οικισμών προ ’23, οικιστικές πυκνώσεις) διαφέρουν και είναι σαφώς πιο περιορισμένα από την ανωτέρω οριζόμενη ζώνη.

Αποτέλεσμα είναι, για κάθε δικαιοπραξία (μεταβίβαση, έκδοση οικοδομικής άδειας) εκτός σχεδίου περιοχών και εκτός ανάρτησης δασικού χάρτη, να απαιτείται η τελεσίδικη γνωμοδότηση των κατά τόπους Δασαρχείων σύμφωνα με το Ν4280/14 (έκδοση πράξης χαρακτηρισμού και τελεσιδικία αυτής).

Η διαδικασία έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού ως γνωστό σήμερα, λόγω έλλειψης προσωπικού και μέσων, διαρκεί αρκετούς μήνες και η τελεσιδικία αυτής εκδίδεται μετά την παρέλευση ακόμη δύο μηνών. Επιπλέον το προσωπικό και συγκεκριμένα οι δασολόγοι, για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των δασικών χαρτών, πέραν από την ολοκλήρωση παλαιοτέρων εκκρεμοτήτων, θα είναι επιφορτισμένοι με την εξέταση αντιρρήσεων επί του αναρτημένου δασικού χάρτη, τη διεκπεραίωση αναγνωρίσεων και εξαγορών εκτάσεων, αδυνατώντας να εξετάσουν νέα αιτήματα αφήνοντας αυτά σε δεύτερο χρόνο.

Θα παρατηρηθεί λοιπόν το παράδοξο, να χρονοτριβούν και να καθυστερούν υπέρμετρα δικαιοπραξίες σε περιοχές πολεοδομικά ευνοϊκής αντιμετώπισης, όπως είναι οι προαναφερόμενες ζώνες οικισμών, και να ολοκληρώνονται άμεσα οι υποθέσεις εκτός αυτών, όταν κυρωθούν οι δασικοί χάρτες.

Μάλιστα δεν έχει ληφθεί μέριμνα για όσους πρόλαβαν να καταθέσουν ένσταση ή και να πληρώσουν και βρέθηκαν ξαφνικά εκτός δασικού χάρτη, παρότι είχαν ακολουθήσει τυπικά την προβλεπόμενη διαδικασία.

Σημειώνεται πως στη Μεσσηνία δύο ακόμη δήμοι, ο Δήμος Οιχαλίας και ο Δήμος Πύλου – Νέστορος δεν έχουν αποστείλει τα στοιχεία οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων.

Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και την οριστικοποίηση αυτών, αντιμετωπίζεται μία επιταγή δεκαετιών για την οργάνωση και τακτοποίηση δασικής, αγροτικής και οικιστικής έκτασης, ενώ μπαίνουν και στέρεες βάσεις για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Ο πολίτης δεν θα αντιμετωπίζει το λαβύρινθο της δασικής νομοθεσίας και τις χρονοβόρες διαδικασίες της γραφειοκρατίας, διότι θα έχει στα χέρια του ένα εργαλείο όπου με ένα «κλικ» θα έχει πλήρη εικόνα της περιουσίας του και των δικαιωμάτων του, ενώ θα μπορεί άμεσα να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία.

Το να εξαιρεθούν περιοχές από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, δεν λύνει κανένα πρόβλημα, δεν εξασφαλίζει τη συνέχιση της χορήγησης επιδοτήσεων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αλλά καθιστά εξαιρετικά χρονοβόρα την όποια δικαιοπραξία, και ουσιαστικά διαιωνίζει ένα «στρουθοκαμηλισμό» της πολιτείας μπροστά στη νέα κατάσταση.

Ναι, οι δασικοί χάρτες παρουσιάζουν ελλείψεις και λάθη, γι’ αυτό άλλωστε έχει δοθεί εξαιρετικά μεγάλο διάστημα ενστάσεων και υποδείξεων, ενώ θα καταναλωθεί και άλλο ένα μεγάλο διάστημα ενσωμάτωσης διορθώσεων, ενώ προειδοποιούσαμε ως Σύλλογος με το 29/23-03-2017 Έγγραφο ό,τι δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη μεταβατική περίοδος και ό,τι ουσιαστικά αναστέλλεται η εκτός σχεδίου οικοδομηση.

Κρύβοντας όμως το θέμα κάτω από το χαλί στην παρούσα χρονική συγκυρία, απομακρύνεται η πιθανότητα ομαλής και σχετικά γρήγορης ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενώ ταυτόχρονα ελλοχεύει ο κίνδυνος επιβολής κυρώσεων από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς,κυρώσεις που θα επηρεάσουν πολίτες και κράτος.

Ο Σύλλογος Μηχανικών συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια ατομικά και συλλογικά ενημερώνοντας και εξυπηρετώντας τους πολίτες στις απαιτούμενες διαδικασίες. Ζητά λοιπόν και από τους αρμόδιους φορείς να συνδράμουν σε αυτή τη διαδικασία και όχι να αποτελούν τροχοπέδη θεωρώντας λανθασμένα πως εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών.

Σε αυτό το πνεύμα ζητείται από το Δήμο Δυτικής Μάνης να επανεξετάσει τα ήδη αναρτημένα στοιχεία και να εξαντλήσει το ενδεχόμενο τροποποίησης με πιο ορθολογικό και ωφέλιμο για τους πολίτες τρόπο.

Ταυτόχρονα οι Δήμοι της Μεσσηνίας που δεν έχουν αποστείλει στοιχεία, να πράξουν τούτο βασιζόμενοι στο πραγματικό οικιστικό υπόβαθρο με το οποίο λειτουργούν οι τεχνικές υπηρεσίες τους.

με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Δασικοί χάρτες: Οι Πολιτικοί Μηχανικοί προειδοποιούν για πρόβλημα στα στοιχεία που στέλνουν οι Δήμοι
To Top