ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ποιοί φορείς στη Μεσσηνία “αμέλησαν” να στείλουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Δεν έχουν αποστείλει στοιχεία ή δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες διορθώσεις 1.142 Φορείς (δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ) στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που απευθύνει προειδοποίηση προς τους “αμελείς” φορείς, Δήμους, και νομικά πρόσωπα να αποστείλουν τα στοιχεία του προσωπικού τους.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ “ΑΜΕΛΕΙΣ” ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Στη Μεσσηνία 19 φορείς, δήμοι, και νομικά πρόσωπα ΟΤΑ δεν έχουν ακόμα αποστείλει τα στοιχεία, αν και η προθεσμία που είχε δοθεί από το Υπουργείο έχει ήδη λήξει από τις 7 Ιουλίου. Mάλιστα, στην εγκύκλιο επισημαίνεται πως αναφέρονται οι φορείς που δεν ανταποκρίθηκαν ή δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους έως την 1η Αυγούστου.
Αναλυτικά δεν έχουν στείλει ακόμα στοιχεία:

Οι δήμοι: Δυτικής Μάνης, Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος, καθώς και οι ΔΕΥΑ Μεσσήνης και Καλαμάτας, Τριφυλίας, Πύλου – Νέστορος.
Η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας “Διοκλής”, η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας “Φάρις”, η Φιλαρμονική του Δήμου Καλαμάτας, το Πνευματικό Κέντρο του δήμου Καλαμάτας, ο Οργανισμός Παιδικών Σταθμών του Δήμου Οιχαλίας, ο Φορέας Κοινωνικής Μέριμνας των Δήμων Πύλου – Νέστορος και Τριφυλίας, η Κοινωνική Επιχείρηση Πύλου – Νέστορος,αλλά ούτε και η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Το «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού των Φορέων περιλαμβάνει στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης που απογράφεται στην Κεντρική Βάση Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επίσης περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τις πληρωμές που διενεργούνται μέσω του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για κάθε φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ομαδοποιημένα σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη, από αυτή, σχετική κωδικοποίηση και ανάλογα με το είδος της σχέσης εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού και το είδος της πληρωμής.

Κανονικά οι δήμοι της χώρας έπρεπε να καταθέσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Εσωτερικών (https://aftodioikisi.ypes.gr) ολοκληρωμένη και αναλυτική εικόνα του προσωπικού κάθε οργανικής τους μονάδας, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Πάνου Σκουρλέτη.

Ηλεκτρονικά πρέπει να καταγραφεί, σε επίπεδο φυσικού προσώπου, το προσωπικό του Δήμου το οποίο στελεχώνει τις οργανικές μονάδες του ή παρέχει υπηρεσίες σε αυτές βάσει σχετικής σύμβασης, με ανάλυση ανά μονάδα, όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του (Ο.Ε.Υ).
Τα εν λόγω στοιχεία θα υποβληθούν στην Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών άπαξ και στη συνέχεια θα συσχετισθούν, βάσει του Α.Φ.Μ κάθε υπαλλήλου, με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει οι πιστοποιημένοι Διευθυντές Προσωπικού των Δήμων στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του πρότυπου πίνακα εκτιμάται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα και εύκολα από τους Δήμους, καθότι τα στοιχεία που ζητούνται ήδη θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους στο πληροφοριακό σύστημα (εφαρμογή) που διαθέτουν για την τήρηση των στοιχείων του «προσωπικού» που απασχολείται και μισθοδοτείται από αυτούς. Συνεπώς είναι δυνατή η εξαγωγή των συγκεκριμένων στοιχείων από το σύστημα αυτό και η μαζική ενσωμάτωση / αντιγραφή τους στα κατάλληλα πεδία του συνημμένου πρότυπου πίνακα.
Μάλιστα το Υπουργείο Εσωτερικών έδινε και αναλυτικές οδηγίες για την καταχώριση των στοιχείων του προσωπικού των δήμων.

Μέχρι πρότινος δεν γνωρίζαμε πόσους δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους έχουμε ως χώρα. Τώρα, γίνεται προσπάθεια να γίνει μια χαρτογράφηση του ανθρώπινου δυναμικού των δήμων και των περιφερειών όλης της χώρας, να καταγραφούν οι οργανικές θέσεις, ποιοί τις κατέχουν και πως πληρώνονται, ώστε γνωρίζει το υπουργείο και να υπάρχει διαφάνεια στη χρηματοδότηση, και τη μισθοδοσία, ώστε να αποφεύγονται παθογένειες του παρελθόντος με αργομισθίες, διπλοθεσίτες κλπ
Δυστυχώς, όπως φαίνεται, η ανταπόκριση είναι σκανδαλωδώς υποτυπώδης…

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

1142 (1)

Ποιοί φορείς στη Μεσσηνία “αμέλησαν” να στείλουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
To Top