ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληρώστε σωστά τις κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Ηλιόπουλος τόνισε σήμερα στο σημαντικό θέμα της πληρωμής των κλήσεων, ότι οι πολίτες όταν αποπληρώνουν μια κλήση, η οποία εκδίδεται κατόπιν βεβαίωσης παράβασης από τη Δημοτική Αστυνομία να αναγράφουν στο σχετικό παραστατικό της Τράπεζας ή του Ταχυδρομείου τα προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ) και ιδίως τον αναγραφόμενο στην κλήση αύξοντα αριθμό της. (όσοι φυσικά την έχουν κρατήσει…)

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Ηλιόπουλος

Η παράλειψη αναγραφής των παραπάνω στοιχείων δημιουργεί προβλήματα στις υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με την ταυτοποίηση της οφειλής προκειμένου να είναι δυνατή η διαγραφή της.

Ο Δήμος θα επιλύσει αυτό το ζήτημα με την προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων (tablet) τα οποία θα είναι διασυνδεμένα με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου.

To Top