Το δικό μου Σχολείο

Orientum: Τι δεν σου είπαν για το 4ο επιστημονικό πεδίο!

Έχουν διαφορές τα τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με τα τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων;
Να επιλέξω τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών ή τα τμήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής; Έχουν διαφορά;
H Βίκυ Κελεμουρίδου, σύμβουλος σπουδών της Orientum απαντά σε μερικά από το πιο συχνά ερωτήματα των υποψηφίων του 4ου επιστημονικού πεδίου.
Έχουν διαφορές τα τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με τα τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων;
Ναι έχουν!
Βέβαια και στα δύο θα αποκτήσεις γνώσεις για την λειτουργία μιας επιχείρησης και τους επιμέρους τομείς που περιλαμβάνει και σίγουρα θα βρεις αρκετά κοινά μαθήματα.
Ωστόσο τα τμήματα ΔΕΤ δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην Τεχνολογία. Στο επίκεντρο των σπουδών είναι το management και εξετάζεται πως η τεχνολογία αξιοποιείται για την βελτίωση των συστημάτων διοίκησης με στόχο την χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εδώ θα κάνεις και πολλά μαθήματα Πληροφορικής και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
Από την άλλη τα τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καλύπτουν ένα ευρύτερο περιεχόμενο από όλους τους τομείς μιας επιχείρησης (λογιστήριο, πωλήσεις, μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, finance και logistics.)
Τι δουλειά μπορώ να κάνω τελειώνοντας ένα τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών;
Μπορείς να εργαστείς:
σε Υπουργεία
σε Διεθνείς Οργανισμούς
σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αλλά και να ακολουθήσεις καριέρα Διπλωμάτη εάν δώσεις και πετύχεις στις εξετάσεις για την Διπλωματική Ακαδημία.
Μπορείς βέβαια και να εργαστείς ως πολιτικός αναλυτής, ως επικοινωνιολόγος ως καθηγητής και πολλά άλλα.
3) Έχουν διαφορές τα τμήματα Πληροφορικής , τα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και τα τμήματα Ψηφιακών συστημάτων;
Ναι έχουν διαφορές αν και έχουν πολλά κοινά μαθήματα.
Στα 6 τμήματα Πληροφορικής θα γνωρίσεις σε βάθος τις εφαρμογές της πληροφορικής μέσα από τις γνώσεις που θα αποκτήσεις στις γλώσσες προγραμματισμού, την τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομποτικά συστήματα, τις τεχνολογίες λογισμικού, τις τεχνολογίες μάθησης κα
Στα 4 τμήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα κάνεις μαθηματικά, φυσική, προγραμματισμό και θα γνωρίσεις σε βάθος αντικείμενα από την θεωρητική πληροφορική μέχρι την επεξεργασία σήματος. Μπορείς να ασχοληθεί τόσο με το Software όσο και με τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα.
Στα 3 τμήματα ψηφιακών συστημάτων θα επικεντρωθείς στα δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήματα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-learning, e-bussiness, e-health, e-government) καθώς και στις τηλεπικοινωνίες και στα δίκτυα.
Τέλος οι απόφοιτοι αποκτούν από όλα τα παραπάνω τμήματα τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στον κλάδο της πληροφορικής.
4) Να επιλέξω τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών ή τα τμήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής; Έχουν διαφορά;
Ναι έχουν!
Τα τμήματα Οικονομικής Επιστήμης δίνουν πρόσβαση σε μία ευρεία γκάμα γνώσεων των οικονομικών και είναι πιο θεωρητικά τμήματα σε σχέση με τα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Στα τμήματα οικονομικών επιστημών μεταξύ άλλων θα διδαχθείς και μαθήματα οικονομικής ιστορίας, δικαίου και πολιτικής επιστήμης ενώ τα τμήματα λογιστικής και χρηματοοοικονομικής είναι πιο πρακτικά τμήματα και στο πρόγραμμα σπουδών τους δίνουν έμφαση σε μαθήματα Λογιστικής, Ελεγκτικής, Τραπεζικής, χρηματοδότησης, επενδυτικής και άλλα.
5) Είναι σημαντικό να έχω το δικαίωμα εγγραφής στο οικονομικό επιμελητήριο;
Ναι φυσικά και είναι!
Με την εγγραφή σου στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μπορείς να εργαστείς νόμιμα σε κάθε οικονομική δραστηριότητα μιας επιχείρησης. Χωρίς την ιδιότητα του μέλους στο ΟΕΕ δεν μπορεί να χορηγηθεί η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του οικονομολόγου. Επίσης για τη λειτουργία γραφείων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το ΟΕΕ στους κατόχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού.
Σε γενικές γραμμές με την εγγραφή σου στο οεε
α) αναγνωρίζεται ο επαγγελματικός σου τίτλος ,
β) καθορίζονται οι όροι πρόσβασης –εισόδου στο επάγγελμα εφόσον χρησιμοποιείς το πτυχίο σου για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα,
γ) διασφαλίζεται η διαφάνεια κατά την άσκηση του επαγγέλματος σου

To Top