ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέος Πρύτανης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου ο Ι. Καπόλος

Ο καθηγητής και μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)  Ιωάννης Καπόλος με 36 ψήφους έναντι 26 της συνυποψήφιάς του, καθηγήτριας Ευγενίας Μπιτσάνη, εξελέγη Πρύτανης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου κατά την επαναλαπτική ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Ο Γιάννης Καπόλος


Οι αντιπρυτάνεις του ΤΕΙ εκλέχθηκαν από την πρώτη ψηφοφορία και είναι οι καθηγητές, Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Δημήτρης Πετρόπουλος και Γεώργιος Σταθάς.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Οι εκλογές για την ανάδειξη πρύτανη και αντιπρυτάνεων, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, έχουν οριστεί για την 1η Νοεμβρίου.
Υποψήφιοι για τη θέση του πρύτανη είναι οι καθηγητές Αθανάσιος Κατσής και Αντώνιος Μπουκουβάλας.
Για τις θέσεις των αντιπρυτάνεων υποψήφιοι είναι οι: Γεώργιος Ανδρειωμένος, Ιωάννης Δούβης, Νικόλαος Ζαχαριάς, Γεώργιος Λέπουρας, Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Σοφία Ζύγα, Γεώργιος Κυπραίος, Ανδρέας Μαρκαντωνάτος και Αστέριος Τσιάρας.

Νέος Πρύτανης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου ο Ι. Καπόλος
To Top