ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα πεζοδρόμια και φωτισμός σε Ηρώων-Αύρας-Ποσειδώνος

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ–
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 900.000 ΕΥΡΩ

Κατακυρώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, στη συνεδρίασή της σήμερα Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, το έργο «Ανακατασκευή πεζοδρομίων και φωτισμού, τμημάτων των οδών Αύρας, Ηρώων και Ποσειδώνος».

Ανάδοχος είναι η εταιρεία ΤΕΡΚΑΤ, που προσέφερε έκπτωση 59,43%. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 900.000 ευρώ με το ΦΠΑ και η χρηματοδότησή του, με πολύ ευνοϊκούς όρους, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας, ο Δήμος στο πλαίσιο τής προσπάθειας που καταβάλλει για την ουσιαστική βελτίωση της εικόνας της πόλης, με την κατασκευή ενός συνόλου έργων αναπλάσεων σε διάφορα σημεία, τα οποία ήδη βελτίωσαν θεαματικά τις συνθήκες για άνετη και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, προέβη στη σύνταξη νέας μελέτης ανάπλασης που αφορά στην ανακατασκευή των πεζοδρομίων των οδών Ηρώων και Αύρας από το ύψος της Κρήτης μέχρι την οδό Ναυαρίνου, μήκους περίπου 370 μέτρων.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΑ ΛΩΡΙΔΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σκοπός της μελέτης είναι πρωτίστως η διευθέτηση του κυμαινόμενου σήμερα πλάτους των δρόμων, σε δρόμους και πάλι διπλής κατεύθυνσης, σταθερού όμως πλάτους ανά λωρίδα κατεύθυνσης, 6,40 μέτρων για την Αύρας και 7,00 μέτρων για την Ηρώων αντίστοιχα, με μικρή μετατόπιση των υφιστάμενων αξόνων.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Συγχρόνως, δημιουργούνται πεζοδρόμια και αυτά κυμαινόμενου πλάτους αλλά σαφώς μεγαλύτερα από τα σημερινά και με καινούργια υλικά επιστρώσεων (λείο βιομηχανικό δάπεδο με εμφανείς αρμούς στις μεγάλες επιφάνειες και ζώνες πλάτους 80 εκ. από έγχρωμες πλάκες τσιμέντου, επαναλαμβανόμενες ανά τακτά διαστήματα).

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ: ΦΩΤΑ LED KAI ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και η προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας του πεζόδρομου Ποσειδώνος, στη μαρίνα Καλαμάτας, η οποία πραγματοποιείται με μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις, που αφορούν αφενός μεν στη βελτίωση του υπάρχοντος φωτισμού του πεζόδρομου με φώτα νέας τεχνολογίας (LED), στην αντικατάσταση των φθαρμένων πλακών επίστρωσης σε διάφορα σημεία του δρόμου, αλλά και στη σύνδεση του παραπάνω πεζόδρομου με την οδό Σαλαμίνος, με τη δημιουργία ενός πεζόδρομου πλάτους 5,0 μέτρων και μήκους 45 μέτρων, που περνά μπροστά από τα καταστήματα εστίασης «Λιμένι» και «Mangiona».

OΔΟΣ ΑΥΡΑΣ: ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ- ΦΩΤΑ LED ΥΨΟΥΣ 7 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΡΙΕΣ

Στη δυτική πλευρά της Αύρας δημιουργείται μια συνεχής διαγραμμισμένη ζώνη στάθμευσης επί της οδού, η οποία θα διακόπτεται στα σημεία εισόδων που οδηγούν σε χώρους στάθμευσης μέσα σε ακάλυπτους χώρους κατοικιών ή σε υπόγεια garage, ενώ στην ανατολική πλευρά δεν υφίστανται καθόλου θέσεις στάθμευσης, εφόσον η μελέτη προβλέπει εκεί, ουσιαστική αύξηση του ήδη μικρού σε πλάτος υφιστάμενου πεζοδρομίου, ιδιαίτερα μετά το Ο.Τ. 1368 (οδός Κοδριγκτώνος) και μέχρι την οδό Κρήτης.

Το πιο σημαντικό κομμάτι της μελέτης αφορά, όμως, στον ηλεκτροφωτισμό του δρόμου, που θα περιλαμβάνει νέου τύπου ιστούς ύψους 7,0 μέτρων με τα αντίστοιχα φωτιστικά σώματα τύπου LED. Οι ιστοί τοποθετούνται σε γραμμική διάταξη στη δυτική πλευρά του δρόμου, οι δε υπάρχοντες ξύλινοι στύλοι της ΔΕΗ στην ανατολική πλευρά, παραμένουν ως έχουν.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η μετατόπιση τεσσάρων ξύλινων ιστών στην ανατολική πλευρά, από την δυτική που είναι σήμερα.
Τέλος, σε ό,τι αφορά στο πράσινο, προβλέπεται η φύτευση δέντρων (μουριές) σε πλάτη πεζοδρομίων που είναι πάνω από 3 μέτρα.

OΔΟΣ ΗΡΩΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΣΟΧΗ ΠΛΑΤΟΥΣ 2μ.

Η οδός Ηρώων, όπως και η Αύρας, διαπερνά σε όλο το μήκος της μια ανερχόμενη οικιστική περιοχή με μικρές και μεγάλες σε ύψος κατοικίες, ενώ στο νοτιότερο τμήμα της υπάρχει έντονη παρουσία από μικροκαταστήματα, λόγω της άμεσης γειτνίασης που έχει με το παραλιακό μέτωπο της οδού Ναυαρίνου.

Το πλάτος του δρόμου ποικίλλει (νοτιότερα στα τελευταία 100 περίπου μέτρα, αυτή στενεύει αρκετά), πράγμα το οποίο δυσχεραίνει σημαντικά την κίνηση των αυτοκινήτων, αλλά και την ασφαλή διέλευση των πεζών και λουομένων που κατευθύνονται από και προς την οδό Ναυαρίνου, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι αυξημένη η κίνηση στην περιοχή αυτή.

Δημιουργούνται, λοιπόν, και στις δύο πλευρές του δρόμου θέσεις στάθμευσης οχημάτων σε εσοχή, πλάτους 2 μέτρων, οι οποίες θα διακόπτονται μόνο στα σημεία των νόμιμων εισόδων που οδηγούν σε χώρους στάθμευσης μέσα σε ακάλυπτους χώρους κατοικιών ή σε υπόγεια garage.
Οι ζώνες στάθμευσης δημιουργούνται σχεδόν σε όλο το μήκος της οδού, εκτός των σημείων όπου η στάθμευση δεν είναι εφικτή λόγω του μικρού πλάτους των προτεινόμενων πεζοδρομίων, στα οποία η ασφάλεια των πεζών πρέπει να υπερισχύει της στάθμευσης των οχημάτων.

ΡΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΥΦΛΩΝ

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης κ.λπ., με την κατασκευή των απαραίτητων ραμπών και διαβάσεων και τη δημιουργία ζώνης όδευσης των ατόμων με δυσκολία όρασης, σε πλάτη πεζοδρομίων και οδεύσεις όπου μπορεί να αναπτυχθεί τέτοιου είδους δραστηριότητα, καθότι η όδευση των τυφλών πρέπει απαραίτητα να είναι ανεμπόδιστη για χώρο κατ’ ελάχιστον 1,50 μέτρου από τον άξονα της πλάκας όδευσης.

ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Σε ό,τι αφορά στο πράσινο, προβλέπεται η φύτευση νέων δέντρων (γρεβιλέες) σε πλάτη πεζοδρομίων που είναι πάνω από 3 μέτρα.
Τα παραπάνω δέντρα είναι ημιαειθαλή, παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη και έχουν πλούσια κόμη, στοιχείο απαραίτητο για ευχάριστο και άνετο περίπατο. Εκτός των νέων δέντρων υπάρχουν σήμερα και κάποια δέντρα σε πολύ καλή κατάσταση και με ωραίοι ίσκιο, που πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθούν, ασχέτως αν δε βρίσκονται στην άκρη του πεζοδρομίου. Κάποια άλλα, όμως, που το ριζικό τους σύστημα έχει δημιουργήσει πολλές και έντονες ανωμαλίες (ανυψώσεις) στα υπάρχοντα πεζοδρόμια, θα πρέπει μάλλον να απομακρυνθούν.

ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΒΡΥΣΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Σχετικά με τον αστικό εξοπλισμό, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπαυση των πεζών, με τη δημιουργία χώρων ξεκούρασης σε άνετα καθιστικά – παγκάκια και βρύσες πόσιμου νερού, στην τοποθέτηση κάδων μικροαπορριμμάτων ανά τακτά διαστήματα της διαδρομής και στη σωστή ενημέρωση των οδηγών με τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων με τους αντίστοιχους στύλους στήριξης.

ΝΕΟΙ ΚΑΔΟΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ

Τέλος, αντικαθίστανται οι υπάρχοντες μεταλλικοί κάδοι οικιακών απορριμμάτων, με νέους κυκλικούς πέτρινους στην εξωτερική τους πλευρά κάδους, μεγάλης χωρητικότητας.

Νέα πεζοδρόμια και φωτισμός σε Ηρώων-Αύρας-Ποσειδώνος
To Top