ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέχρι 1η Ιουλίου οι αιτήσεις για ασκούμενους δικηγόρους στο Δήμο Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας προσκαλεί δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Καλαμάτας, από τις 21-6-2019  έως την 1-7-2019.

Οι ασκούμενοι δικηγόροι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους έως 6 μήνες, δηλαδή μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ υπάρχει και δυνατότητα παράτασης για ακόμα 6 μήνες. Στο διάστημα αυτό θα απασχολούνται στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας για 8 ώρες ημερησίως, και θα λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση 600 ευρώ, που θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Ο Δήμος δικαιούται 3 ασκούμενους δικηγόρους, οπότε σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες θα γίνει δημόσια κλήρωση στο Δημαρχείο Καλαμάτας, παρουσία των ενδιαφερομένων.

Την πρόσκληση και τα δικαιολογητικά για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Καλαμάτας μπορείτε να δείτε εδώ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Την αίτηση μπορείτε να δείτε εδώ

 

Μέχρι 1η Ιουλίου οι αιτήσεις για ασκούμενους δικηγόρους στο Δήμο Καλαμάτας
To Top