ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκίνησε η πρακτική 3 ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Καλαμάτας

Ανέλαβαν καθήκοντα στο Δήμο Καλαμάτας, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, οι ασκούμενοι υποψήφιοι δικηγόροι Περσεφόνη Παπαδημητρίου και Αλέξανδρος Δημαρέσης, στους οποίους θα προστεθεί στις προσεχείς ημέρες η Παρασκευή Καραθανάση.
Ο Δήμος Καλαμάτας είναι ένας από τους πρώτους πανελλαδικά, όπου υλοποιείται η δυνατότητα άσκησης υποψήφιων δικηγόρων, σε εφαρμογή Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας καλωσόρισε τους πτυχιούχους Νομικής, που θα ασκηθούν στο Δήμο Καλαμάτας, τους ευχήθηκε καλή θητεία και χαρακτήρισε θετική την παρουσία τους λόγω της ενδυνάμωσης της Νομικής Υπηρεσίας.
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Περικλής Ξηρογιάννης τόνισε πως ο Σύλλογος χρωστά ευγνωμοσύνη στο Δήμαρχο εκ μέρους των ασκουμένων για τη θετική ανταπόκριση του Π. Νίκα και τη θέσπιση περισσοτέρων θέσεων απ’ όσες ζητούσε ο ΔΣΚ.

Τόνισε δε προς τους ασκούμενους πως στο Δήμο Καλαμάτας θα ασχοληθούν με νομικά αντικείμενα, τα οποία δε θα προσέγγιζαν σε άλλη περίπτωση. Επαίνεσε, τέλος, τους νομικούς συμβούλους του Δήμου Καλαμάτας για το έργο τους και τόνισε πως ο Δικηγορικός Σύλλογος είναι δίπλα στο Δήμο, ο οποίος αποτελεί δυναμικό φορέα και βρίσκεται, άμεσα, δίπλα στους πολίτες.

Να υπενθυμίσουμε ότι η σχετική δυνατότητα δόθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 983, τ. Β΄, 22 Μαρτίου 2019), με την οποία ορίσθηκε ο αριθμός των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας σε 3 άτομα και το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε 6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον 6 μηνών.

Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου κάθε έτους. Η μηνιαία αποζημίωσή τους θα ανέρχεται σε 600 ευρώ, ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του
παρουσιολογίου και της άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου είναι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό ΦΕΚ, που υπογράφει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης “από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 22.000 ευρώ, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος ανέρχεται σε 10.800 ευρώ περίπου, ποσό που θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Δήμου οικείου οικονομικού έτους (ΚΑ: 106041 – Τακτικές αποδοχές)”.

Επίσης,στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας, κατόπιν συνεννοήσεως του Δημάρχου με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και σε συνέχεια αιτήματος του δευτέρου, επεδίωξε να δοθεί δυνατότητα άσκησης δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του, γεγονός που συμβάλλει στην ενδυνάμωσή της, καθώς οι ανάγκες είναι πολλές λόγω πλήθους ύλης, ενώ σχετική απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ξεκίνησε η πρακτική 3 ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Καλαμάτας
To Top