Επιχειρείν

Καρέλια ΑΕ: Στο TOP 20 των πιο αξιοθαύμαστων εταιρειών στην Ελλάδα και το 2017

FORTUNE GREECE: ΣΤΙΣ 20 ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Η καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. βρίσκεται και φέτος στη λίστα με τις κορυφαίες εταιρείες της χώρας, σύμφωνα με το FORTUNE GREECE.
Κατέκτησε για το 2017 τη 13η θέση στη λίστα με τις πιο αξιοθαύμαστες εταιρείας στην Ελλάδα (MOST ADMIRED COMPANIES)
κατόπιν αξιολόγησης μεταξύ 270 εταιρειών.
Στο πλαίσιο της μεγαλύτερης έρευνας για την εταιρική ευθύνη στην Ελλάδα, έγινε αξιολόγηση αρχικά 270 εταιρειών και σε δεύτερη φάση 64 που πληρούν αυστηρώς 9 κριτήρια.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έρευνα για την εταιρική φήμη στην Ελλάδα, που γίνεται απο το Fortune σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών KPMG, την οποία «αγκάλιασαν» από την πρώτη στιγμή οι μεγαλύτερες εταιρείες.
Άλλωστε, τα ίδια τα στελέχη των επιχειρήσεων είναι αυτά που αναδεικνύουν τους νικητές της τελικής λίστας με τις πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες. Σύμφωνα λοιπόν με τη λίστα των TOP 20 η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. βρίσκεται στη 13η θέση. Αναλυτικά:

ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

Κατάταξη: 13
Προηγούμενη Κατάταξη: 10
CΕΟ: Ανδρέας Καρέλιας
Εισηγμένη στο ΧΑΑ: ΝΑΙ
Συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο κερδοφόρων ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ η παραγωγική δραστηριότητα του οµίλου διενεργείται όσον αφορά τα τσιγάρα και τον κοµµένο καπνό αποκλειστικά στην Ελλάδα, στην οποία είναι εγκατεστηµένα όλα σχεδόν τα περιουσιακά στοιχεία του.
Η καπνοβιομηχανία έκλεισε την απελθούσα χρήση με κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 62,4 εκατ. ευρώ έναντι 53,9 εκατ. ευρώ το 2015 ( +15,75%).
Στην Ελλάδα, παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση, το ασταθές φορολογικό περιβάλλον, τον εντεινόμενο ανταγωνισμό καθώς και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, η Καρέλιας σημείωσε πέρυσι αύξηση του καθαρού (χωρίς Ε.Φ.Κ.) κύκλου εργασιών της κατά 6,90%, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση.

ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΑ 9 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 270 εταιρείες, των οποίων ο ετήσιος τζίρος (2015) ήταν άνω των 50 εκατ. ευρώ, και οι οποίες ομαδοποιήθηκαν ανά κλάδο της αγοράς (συνολικά 9 κλάδοι).

Περίπου 1.600 κορυφαία στελέχη των εταιρειών (CEOs, CFOs, COOs, γενικοί διευθυντές, marketing managers, εμπορικοί διευθυντές, HR directors, Sales Directors και Corporate Communication Managers) συμμετείχαν στην έρευνα επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους, µε γνώµονα τα εννέα κριτήρια του Fortune:

1.Καινοτοµία
2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού
3. Διαχείριση Εταιρικών Πόρων
4. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
5. Χαρακτηριστικά-Ποιότητα Διοίκησης
6. Οικονοµική Ευρωστία
7. Μακροπρόθεσµη Επενδυτική Αξία
8. Ποιότητα Προσφερόµενων Προϊόντων και Υπηρεσιών
9. Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα)

Το 20% των «top scorers» από κάθε κλάδο και το 50% των εταιρειών που πέρυσι είχαν ανακηρυχθεί ως οι πρώτοι ανά κλάδο δημιούργησαν την τελική βάση των 64 εταιρειών για τη β’ φάση της έρευνας.

Στη συνέχεια καταρτίστηκε λίστα µε τις εταιρείες αυτές και κλήθηκαν εκ νέου τα στελέχη των 270 εταιρειών να επιλέξουν το Top 20, των καλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, λαµβάνοντας, πάντα, υπόψη τα εννέα κριτήρια.
Μετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της Β’ φάσης, προέξυψε η λίστα Most Admired Companies 2017 (λόγω ισοψηφίας µερικών εξ αυτών, αναδείχτηκαν 23 εταιρείες στις 20 πρώτες θέσεις).

Δείτε εδώ τη λίστα των 20 Αξιοθαύμαστων Εταιρειών της χώρας για το 2017
http://www.fortunegreece.com/company-list/greeces-most-admired-companies-i-nea-lista-gia-to-2017/details/172176/

Καρέλια ΑΕ: Στο TOP 20 των πιο αξιοθαύμαστων εταιρειών στην Ελλάδα και το 2017
To Top