ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γιώργος Κατρούγκαλος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων

Ο ΑΝΥΠΕΞ Γιώργος Κατρούγκαλος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων: Προϋπόθεση για το μέλλον της ΕΕ η υπέρβαση της ασυμμετρίας μεταξύ κοινωνικής προστασίας και δημοσιονομικής πειθαρχίας, οικονομικής και κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Κατρούγκαλος, μιλώντας σήμερα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τόνισε την ανάγκη κοινωνικής εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης ως τη μόνη οδό για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το ευρωπαϊκό εγχείρημα.
Προς την κατεύθυνση αυτή δεν απαιτείται απλώς αποτελεσματική εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, αλλά και ο κοινωνικός επαναπροσανατολισμός της οικονομικής διακυβέρνησης με δεσμευτικούς δείκτες για την φτώχεια, την ανεργία και τις ανισότητες στο Οικονομικό Εξάμηνο της ΕΕ.
Ο κ. Κατρούγκαλος επισήμανε ως ιδιαίτερα θετική την ενεργοποίηση της ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της Άμυνας (PESCO), γιατί προωθεί την αυτονομία της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής και τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παίκτη. Παράλληλα, τόνισε, την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων σε μη στρατιωτικούς τομείς όπως οι υβριδικές απειλές, η φύλαξη συνόρων και η θαλάσσια ασφάλεια.
Αναφερόμενος στη μετανάστευση ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η αύξηση των ροών στην ανατολική Μεσόγειο δεν έχει εποχιακό χαρακτήρα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ευρωπαϊκό και όχι ως πρόβλημα των κρατών μελών που επηρεάζονται άμεσα.
Τούτο απαιτεί όχι μόνον την πιστή εφαρμογή όσων αποφάσεων προώθησης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης έχουν ήδη ληφθεί, αλλά και μια νέα πολιτική ασύλου που να κατανέμει δίκαια τα βάρη των μεταναστευτικών προκλήσεων.
Ως προς την διαδικασία του BREXIT συνεχάρη την διαπραγματευτική ομάδα για την πρόοδο και τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν ανάλογες διαφανείς και αποτελεσματικές λύσεις στην προσπάθεια για τη νέα εταιρική σχέση ΗΒ και ΕΕ.
Κατά την διάρκεια του άτυπου γεύματος για τα θέματα της διεύρυνσης ο κ. Κατρούγκαλος υποστήριξε την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, ανάλογα με την πρόοδο που έχουν επιδείξει στην ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, με αυτονόητη προϋπόθεση το σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών, των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Ο Γιώργος Κατρούγκαλος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων
To Top