Αθλητισμός

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: 20ος Αγώνας δρόμου Καλαμάτας

Ο επετειακός Αγώνας Δρόμου Καλαμάτας επέστρεψε δυναμικά φέτος μετά απο δυο χρόνια και έφτασε στην 20η διοργάνωση, έχοντας μαζική συμμετοχή δρομέων όλων των ηλικιών και σπουδαίες επιδόσεις.

Δείτε χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα όπως αποτυπώθηκαν απο τον φακό του messinialive.gr

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-001

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-002

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-003

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-004

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-009

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-020

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-024

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-029

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-037

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-044

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-051

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-067

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-069

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-084

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-092

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-103

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-119

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-122

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-125

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-126

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-127

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-128

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-129

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-130

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-131

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-132

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-135

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-136

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-137

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-138

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-139

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-140

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-141

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-142

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-145

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-146

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-147

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-148

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-151

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-152

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-154

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-157

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-159

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-160

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-161

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-162

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-165

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-169

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-176

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-182

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-188

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-196

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-201

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-202

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-207

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-211

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-212

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-213

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-214

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-217

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-220

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-224

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-235

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-246

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-254

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-259

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-267

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-277

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-284

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-291

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-292

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-293

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-294

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-300

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-307

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-312

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-315

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-318

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-323

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-324

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-330

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-331

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-335

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-339

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-340

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-342

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-349

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-354

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-355

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-356

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-364

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-367

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-373

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-386

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-393

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-394

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-397

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-400

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-405

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-406

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-408

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-416

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-434

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-438

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-440

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-445

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-447

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-461

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-464

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-478

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-479

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-487

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-488

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-504

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-517

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-528

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-553

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-556

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-565

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-568

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-577

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-595

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-602

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-603

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-620

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-625

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-638

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-649

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-650

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-652

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-662

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-681

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-701

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-705

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-715

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-719

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-721

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-726

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-728

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-730

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-735

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-736

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-743

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-744

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-745

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-746

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-754

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-755

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-757

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-762

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-766

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-773

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-780

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-785

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-803

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-809

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-815

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-820

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-827

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-833

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-841

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-842

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-845

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-846

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-849

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-850

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-851

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-856

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-858

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-862

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-868

ml-new-agonas-dromou-kalamatas-sdym-20220430-875

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: 20ος Αγώνας δρόμου Καλαμάτας
To Top