ΚΟΙΝΩΝΙΑ

185.000 για να αποκατασταθούν οι φθορές του μόλου στο Λιμάνι Καλαμάτας

ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ “ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΥ” ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών πρόσθετου τοίχου ανωδομής προσήνεμου μόλου στο λιμένα της Καλαμάτας», προϋπολογισμού 187.155 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Με το έργο αυτό θα επισκευασθούν βλάβες στον πρόσθετο τοίχο, που έχει κατασκευασθεί επί μήκους μερικών εκατοντάδων μέτρων στο «χιλιόμετρο».
Οι βλάβες λόγω πολυκαιρίας και καιρικών συνθηκών θα αντιμετωπισθούν με χρήση εκτοξευομένου σκυροδέματος και με κατασκευή μανδυών.

Την ανωτέρω έγκριση ακολουθεί η δημοπράτηση του έργου.

185.000 για να αποκατασταθούν οι φθορές του μόλου στο Λιμάνι Καλαμάτας
To Top