ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας: Το νέο Διοικητικό συμβούλιο

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας, όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 18ης Μαΐου.
Η σύνθεση του Δ.Σ. που δεν έχει σημαντικές αλλαγές αφού το προηγούμενο συμβούλιο έχει να επιδείξει σοβαρότητα και καίριες παρεμβάσεις που εκτιμήθηκαν από τους συναδέλφους τους, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος (επιτελείο).
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αδαμόπουλος (επιτελείο).
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Γιούλης (επιτελείο).
Ταμίας: Ευάγγελος Πανταζόπουλος (Υπ. Ασφάλειας Καλαμάτας).
Οργανωτικός Γραμματέας: Δημήτριος – Παναγιώτης Θλιμμένος (ΑΤ Οιχαλίας).
Μέλη: Δημήτριος Μπαζιωτόπουλος (ΑΤ Μεσσήνης). Ιωάννης Τύρος(ΑΤ Μεσσήνης).

Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων ορίστηκαν οι Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Ιωάννης Αδαμόπουλος, Ευάγγελος Πανταζόπουλος, Δημήτριος Μπαζιωτόπουλος, Γεώργιος Γιούλης και Ιωάννης Τύρος

Εκπρόσωποι στο Συμβούλιο Μεταθέσεων στην Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας ορίστηκαν οι Νικόλαος Γκιούλος (Υπ. Ασφάλειας Καλαμάτας) ως τακτικό μέλος και ο Γεώργιος Αλεβίζος (ΑΤ Καλαμάτας) ως αναπληρωματικός.

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας: Το νέο Διοικητικό συμβούλιο
To Top