ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Πως κατανέμονται οι Δημοτικοί πόροι τον Ιούνιο

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διευθύνσεις Δήμου
• Διεύθυνση Καθαριότητας: 241.000 €
• Διεύθυνση Οικονομικών: 300.000 €
• Διεύθυνση Γεωτεχνικών: 36.000 €
• Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 23.000 €

Σύνολο: 600.000 €

Νομικά Πρόσωπα
• Κ.Ε. «Φάρις»: 100.000 €
• Αθλητικός Οργανισμός: 27.000 €

Σύνολο: 127.000 €

Γενικό σύνολο Δημοτικών Πόρων: 727.000 €

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΣΑΤΑ 2018
• Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 160.000 €.

Δήμος Καλαμάτας: Πως κατανέμονται οι Δημοτικοί πόροι τον Ιούνιο
To Top