ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Μεταφορών ΠΕ Μεσσηνίας: Οι αλλαγές στο πρόγραμμα ελέγχου στο ΚΤΕΟ

Από την Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της εύρυθμης και αποδοτικότερης λειτουργίας της Υπηρεσίας ρυθμίζεται το πρόγραμμα του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου στο Κ.Τ.Ε.Ο και των Επιθεωρήσεων των οχημάτων στο Τεχνικό Τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών ως εξής:

-Οι Περιοδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι στο Κ.Τ.Ε.Ο θα διενεργούνται κανονικά κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη.
Την Τρίτη και την Παρασκευή, θα διενεργούνται παράλληλα με τις λοιπές εσωτερικές λειτουργίες της Υπηρεσίας κατόπιν συνεννοήσεως .
Οι επιθεωρήσεις των μεγάλων οχημάτων – μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων – όπου απαιτείται, θα διενεργούνται στο Κ.Τ.Ε.Ο, κατόπιν συνεννοήσεως Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και των μικρών οχημάτων – μικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων – στη Διεύθυνση Μεταφορών όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Στόχος μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών, καταλήγει η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μεταφορών.

Διεύθυνση Μεταφορών ΠΕ Μεσσηνίας: Οι αλλαγές στο πρόγραμμα ελέγχου στο ΚΤΕΟ
To Top