ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1.069.300 ευρώ στη Μεσσηνία από το ΥΠΕΣ για τη μεταφορά των μαθητών

70 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες της Χώρας για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών

Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70.000.000 ευρώ, στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις αποδίδονται στις δικαιούχους Περιφέρειες ως εξής:

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η χρηματοδότηση ανέρχεται συνολικά και για τους 5 Νομούς στα 6.812.000 ευρώ:

Αναλυτικά:

1.069.300 ευρώ στη Μεσσηνία από το ΥΠΕΣ για τη μεταφορά των μαθητών
To Top