ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζώα συντροφιάς: Και η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμάτας γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

“Όπως προβλέπει ο Νόμος 4483/2017, που ψηφίσθηκε πρόσφατα, και η Δημοτική Αστυνομία, εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τα ζώα συντροφιάς.

Τα έσοδα από τα πρόστιμα θα διατίθενται για τη βελτίωση του δημοτικού καταφυγίου ζώων και, γενικά, για την αντιμετώπιση δαπανών για την υποστήριξη των ζώων συντροφιάς.

Πρόστιμα επιβάλλονται για την έλλειψη φροντίδας, έλλειψη ιατρικής παρακολούθησης, κακοποίηση, είσοδο σε χώρους που απαγορεύεται (π.χ. Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων) κ.λπ.”

Ζώα συντροφιάς: Και η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα
To Top