ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Xειλάς: Διαφάνεια στις Δημόσιες Συμβάσεις και υποχρεωτικά ρήτρες ελέγχου

Ως “απαράδεκτο και κατακριτέο” χαρακτηρίζει ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Τζαμουράνη,  Παναγιώτης Χειλάς, το γεγονός, να έρχονται συνεχείς αιτήσεις από εργολάβους στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για επαναλαμβανόμενες παρατάσεις έργων και πρόσθετες χρηματοδοτήσεις μέσω ανακεφαλαιωτικών πινάκων,  διαμηνύοντας ότι οι δημόσιες συμβάσεις που γίνονται, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και να έχουν υποχρεωτικά ρήτρες ελέγχου, ώστε τελικά να παραδίδονται άρτια τα έργα και χωρίς αστοχίες και προβλήματα, τα οποία πληρώνει στη συνέχεια ο δημότης…

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΕΙΛΑΣ

Η διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις όχι μόνο προάγει την υπευθυνότητα και διασφαλίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες, αλλά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ισορροπία του ανταγωνισμού για τους εργολάβους επιτρέποντας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν με ισότιμη βάση. Προκειμένου οι πολίτες και οι φορείς της κοινωνίας να διαδραματίσουν έναν εποπτικό ρόλο, η διαθεσιμότητα πληροφοριών πρέπει να συνδυαστεί με την ποιότητα των δεδομένων, την ικανότητα επεξεργασίας, την αποτελεσματική δέσμευση και τα ανοικτά κανάλια αναφοράς. Επαρκείς και έγκαιρες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται για επερχόμενες συμβάσεις, καθώς και προκηρύξεις και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τρεχουσών διαδικασιών προμηθειών. Έτσι λειτουργεί ο πολιτισμένος κόσμος. Στα του οίκου μας τα πράγματα είναι αρκετά πιο απλά. Η λύση είναι η Ρήτρα Ελέγχου.

1. Κάθε σύμβαση έργου η οποία θα έρχεται από εδώ και στο εξής προς έγκριση στην Οικονομική επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλει να περιέχει ρήτρες ελέγχου του εργολάβου. Όταν για παράδειγμα, ο δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάπλαση ενός μέρους της Ναυαρίνου πρέπει να υφίσταται ρητός έλεγχος και αξιοκρατία. Τι γίνεται συνήθως; Το έργο είναι κοστολογημένο από τις υπηρεσίες του Δήμου σε ένα συγκεκριμένο ποσό, έστω 650.000 ευρώ. Έστω ότι υποβάλλονται 4 προσφορές με έκπτωση 48%, 41%, 40% και 39%, αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη έκπτωση ορίζει και τον ανάδοχο του έργου. Ωστόσο, τι παρατηρείται; Ο εργολάβος επειδή γνωρίζει ότι η έκπτωση 48% δεν θα του αποφέρει κέρδος, σε κάποιο στάδιο του έργου σταματάει τις εργασίες και αιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση για τον Χ – Υ λόγο (δεν του φτάνει το χαλίκι, δεν του φτάνουν οι σωλήνες, δεν μπορεί να σκάψει γιατί βρήκε πέτρες) και μέσω ενός ανακεφαλαιωτικού πίνακα ο οποίος περιγράφει το κόστος των πρόσθετων προμηθειών και εργασιών τις οποίες αιτείται, ζητάει πρόσθετη χρηματοδότηση και παράταση του έργου. Οπότε τελικά εγκρίνεται ένα νέο ποσό για να μην μείνει στη μέση το έργο και η αρχική έκπτωση από 48% τελικά γίνεται 38% και όλοι είναι ευχαριστημένοι, πλην του δημότη που πλήρωσε, και των 3 εργολάβων που ήταν τίμιοι. Πρακτικές ενός παλαιοκομματικού και διεφθαρμένου κράτους.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ συμπερίληψη ρήτρας στη σύμβαση με τον εργολάβο η οποία να ορίζει, ότι:

α) Απαγορεύεται ρητά αίτηση του εργολάβου για ανακεφαλαιωτικό πίνακα πρόσθετης χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση του έργου, όπως ακριβώς ορίστηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης.

β) Ορισμός στόχων προόδου 3 φάσεων. Ολοκλήρωσες την φάση Α; Πληρώνεσαι και συνεχίζεις. Δεν ολοκλήρωσες την φάση Α εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος; Έκπτωτος και επόμενη μειοδοτική προσφορά.

γ) Μη αποζημίωση του εργολάβου μέσω τη τελευταίας δόσης σε περίπτωση μη τελικής παράδοσης του έργου στις ακριβείς υπογεγραμμένες προδιαγραφές. Τέλος.

Έτσι καταπολεμάται η διαφθορά, οι μίζες και οι φωτογραφικές αναθέσεις έργων.

“Είναι απαράδεκτο και κατακριτέο να έρχονται συνεχείς αιτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για επαναλαμβανόμενες παρατάσεις έργων και αιτήσεις για πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω ανακεφαλαιωτικών πινάκων. Με τις πρακτικές αυτές καταστρατηγείται ο υγιής ανταγωνισμός, προωθείται μεθοδικά η ιδιοτέλεια και ταλαιπωρείται ο πολίτης με σκόνη και τραυματισμούς”

Ο Δήμαρχος ο οποίος θα δεσμευθεί ρητά ότι θα υλοποιήσει τα παραπάνω, είναι ο μόνος ο οποίος θα υπηρετήσει στο ακέραιο το συμφέρον του πολίτη της Καλαμάτας. Όποιος δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει τα παραπάνω είναι αυτό ακριβώς που καταλαβαίνεις. Να σταματήσουν οι πρακτικές αυτές άμεσα”.

Xειλάς: Διαφάνεια στις Δημόσιες Συμβάσεις και υποχρεωτικά ρήτρες ελέγχου
To Top