Βιβλίο

Βιβλίο με 92 ταφικά μνημεία του Κοιμητηρίου Καλαμάτας

«Τα Γλυπτά Μνημεία του Κοιμητηρίου Καλαμάτας αφηγούνται την ιστορία τους 1870 – 1940»

Αποφασίσθηκε η χρηματοδότηση έκδοσης βιβλίου – οδηγού για 92 αξιόλογα ταφικά μνημεία του κεντρικού κοιμητηρίου Καλαμάτας και τη συμβολή των προσώπων, που έχουν ενταφιασθεί σε αυτά, στην εξέλιξη της πόλης. Το βιβλίο – οδηγός αποτελεί έκδοση των Γενικών Αρχείων του Κράτους / Αρχείων Νομού Μεσσηνίας, συντάχθηκε από την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Αναστασία Μηλίτση και προλογίζεται από τον Καθηγητή Αρχαιολογίας Πέτρο Θέμελη. Η έκδοση του βιβλίου, με τίτλο: «Τα Γλυπτά Μνημεία του Κοιμητηρίου Καλαμάτας αφηγούνται την ιστορία τους 1870 – 1940», έχει εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Βιβλίο με 92 ταφικά μνημεία του Κοιμητηρίου Καλαμάτας
To Top