Παιδί

Και άλλα παιδιά στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Καλαμάτας, ενός θεσμού που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, όπως σημειώνεται από τη Δημοτική Αρχή Καλαμάτας.

Με την τροποποίηση του Κανονισμού είναι δυνατή η εγγραφή, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, παιδιών πέραν του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ, όπως παιδιά ορφανά από δύο γονείς, παιδιά αγάμων γονέων, ορφανά από ένα γονέα, πολυτέκνων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, παιδιά υπαλλήλων που εργάζονται σε βάρδιες κ.ά., λαμβανομένης πάντοτε υπόψη της οικονομικής κατάστασης των οικογενειών.

Και άλλα παιδιά στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας
To Top