ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θυρανοίξια του Αι Στράτηγου Ταξιάρχη στη Μεγάλη Καστάνια της Δυτικής Μάνης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Δυτικής Μάνης διοργανώνει τα θυρανοίξια του Ναού Αι Στράτηγου Ταξιάρχη στη Μεγάλη Καστάνια της Δυτικής Μάνης το Σάββατο 9 Ιουνίου, στις 11:00, χοροστατούντος του σεβ. Μητροπολίτη Μάνης Χρυσοστόμου Γ’.

H αποκατάσταση έγινε με υποδειγματικό τρόπο σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, με τη γενναιόδωρη χρηματοδότηση του Θανάση και της Μαρίνας Μαρτίνου, που έχουν χρηματοδοτήσει και στην ουσία διασώσει από τον χρόνο, την εγκατάλειψη και την δυσχέρεια του Κράτους πολλά μνημεία του Πολιτισμού μας, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Ο ναός του Ταξιάρχη ή Άι Στράτηγου, στη θέση Νιόκαστρο, λίγο έξω από την Καστάνια της Μεσσηνιακής Μάνης, είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ευρύτερης περιοχής.

Πρόκειται για σταυρεπίστεγο ναό με τρούλο των αρχών του 13ου αιώνα, στα νότια του οποίου κατασκευάστηκε λίγο αργότερα μια εντυπωσιακή πλάγια στοά που φαίνεται ότι χρησίμευε ως νάρθηκας.
Η στοά, κτισμένη με επιμελημένη πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία, διαρθρώνεται στις όψεις της με ωραία δίβηλα ανοίγματα, ενώ μία ακόμη ζώνη με δίλοβα ψευδοπαράθυρα σχηματίζεται στο ανώτερο τμήμα της νότιας πλευράς της. Μοναδικής σπουδαιότητας είναι και οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα που διακοσμούν το εσωτερικό της στοάς, στις οποίες περιλαμβάνεται και μία εικαστική απεικόνιση της Αγίας Τριάδας, από τις ελάχιστες γνωστές στην βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική.

Η ιδιότυπη διάρθρωση των όψεων του μνημείου της Καστάνιας, άγνωστη εν γένει στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, φαίνεται ότι εμπνέεται από τους φημισμένους αριστοκρατικούς οίκους της μέσης και της ύστερης βυζαντινής περιόδου, στις όψεις των οποίων σχηματίζονταν στοές και σειρές από εντυπωσιακά παράθυρα. Το μνημείο αντιμετώπιζε σοβαρότατα δομοστατικά προβλήματα, ενώ το σύνολο της θολοδομίας του μικρού σταυρεπίστεγου πυρήνα είχε καταρρεύσει εδώ και πολλές δεκαετίες.
Η κακή κατάσταση διατήρησης της στέγης της στοάς είχε προκαλέσει εκτεταμένες φθορές και στον ζωγραφικό διάκοσμο του ναού.

Η μελέτη αναστήλωσης του μνημείου εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα-αναστηλωτή Γεώργιο Νίνο και το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.
Το 2015 συντηρητές της Εφορείας εκτέλεσαν τις άμεσες σωστικές εργασίες στο μνημείο.
Η αναστήλωση του ναού και της πλάγιας στοάς ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 από τη Μνημειοτεχνική Ε.Π.Ε., υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, χάρη στη γενναιόδωρη χορηγία της Μαρίνας και του Θανάση Μαρτίνου.

Θυρανοίξια του Αι Στράτηγου Ταξιάρχη στη Μεγάλη Καστάνια της Δυτικής Μάνης
To Top