ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Test Drive στο νέο τρακτέρ και καταστροφέα βλάστησης κάνει ο Δήμος Καλαμάτας

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ένα τρακτέρ και έναν καταστροφέα με τηλεσκοπικό βραχίονα, ως παρελκόμενο, δοκιμάζει ο Δήμος Καλαμάτας, με σκοπό τη διαχείριση της ανεπιθύμητης βλάστησης σε επίπεδο εδάφους και σε πρανή δρόμων.

Το τρακτέρ, μαζί με ένα μηχανικό σάρωθρο (σκούπα) (προϋπολογισμού 260.214 €), προμηθεύθηκε ο Δήμος κατόπιν διαγωνισμού και σε συνέχεια χρηματοδότησης, την οποίαν έλαβε από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η δαπάνη για τον καταστροφέα (13.800 €) προήλθε από δημοτικούς πόρους.

Διαβάστε και αυτό:

Έφτασαν η “σκούπα” και το τρακτέρ από τον “ΦιλόΔημο” στον Δήμο Καλαμάτας

Test Drive στο νέο τρακτέρ και καταστροφέα βλάστησης κάνει ο Δήμος Καλαμάτας
To Top