Μουσική

Τέσσερα αριστεύσαντα πτυχία από το Σύγχρονο Μεσσηνιακό Ωδείο

Μεγάλη επιτυχία για τέσσερις μαθητές του Σύγχρονου Μεσσηνιακού Ωδείου οι οποίοι στις 25 Ιουνίου Αρίστευσαν στην πτυχιακή τους εξέταση και συγκεκριμένα :
Η επιτροπή , αφού εξέτασε στην προβλεπόμενη διδακτέα ύλη , κρίνει ικανούς και απονέμει Πτυχίο Βυζαντινής Μουσική στην Τσιάγκρα Σταυρούλα με τον βαθμό ΑΡΙΣΤΑ , Πτυχίο Βυζαντινής Μουσική στον Γαρατζιώτη Αριστείδη με τον βαθμό ΑΡΙΣΤΑ , Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας στην Κουτσουμπού Ευσταθία με τον βαθμό ΑΡΙΣΤΑ και Πτυχίο Αντίστιξης στην Καρμή Θεοδώρα με τον βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

Τέσσερα αριστεύσαντα πτυχία από το Σύγχρονο Μεσσηνιακό Ωδείο
To Top