ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέλος του 2018 λήγουν όλες οι άδειες στάθμευσης ΑμεΑ στην Καλαμάτα- Εκ νέου προσκόμιση των δικαιολογητικών

ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ

Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών του Δήμου Καλαμάτας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στις 31 Δεκεμβρίου λήγουν όλες οι θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ που έχουν παραχωρηθεί από τον Δήμο σε συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα και επανεξετάζονται από την αρχή, με την προσκόμιση εκ μέρους τους όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Πρόκειται για μια προσπάθεια των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να καταγραφούν πόσοι και ποιοι κατέχουν τις αποκλειστικές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, καθώς πολλές θέσεις έχουν παραχωρηθεί πριν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2013( αρ.155/2013) με διαφορετικούς όρους και δικαιολογητικά, ενώ κάποιοι κάτοχοι των θέσεων αυτών ενδεχομένως έχουν αποβιώσει.

Πρόκειται για αποκλειστικές ή και ειδικές θέσεις στάσης ή στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, που έχουν παραχωρηθεί δωρεάν, κοντά στην κατοικία τους.
Στις θέσεις αυτές σταθμεύει μόνο το όχημα, του οποίου ο αριθμός κυκλοφορίας αναγράφεται στην πινακίδα σήμανσης. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 2 χρόνια, οπότε και επανεξετάζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες παραχωρήθηκε η θέση στάθμευσης.
Στη συνέχεια για την οριστικοποίηση των παραχωρήσεων εκδίδεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη.

Έτσι, το Τμήμα Συγκοινωνιών του Δήμου εισηγείται, τόσο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, την λήξη στο τέλος Δεκεμβρίου όλων των αδειών στάθμευσης ΑμεΑ, και την επανεξέταση όλων των ενδιαφερόμενων με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

To Top