ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tελική βαθμολογία υποψήφιων διευθυντών στα σχολεία

ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΣΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Υποψήφιος Διευθυντής με 18,50 αντικειμενικά μόρια έλαβε στη Συνέντευξη 0,92

 

Ανακατατάξεις και … αναταράξεις δημιούργησε η Συνέντευξη όσων είχαν τα προσόντα για να δηλώσουν υποψήφιοι Διευθυντές Σχολείων με βαρύτητα στα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν.

Η βαθμολογία από μηδέν έως οκτώ μόρια στη Συνέντευξη έχει εκτοπίσει πολλούς υποψήφιους σε κατώτερες θέσεις, ενώ σε άλλους με χαμηλά αντικειμενικά μόρια, το Συμβούλια Επιλογής πάτησε το “ασανσέρ” της ανόδου, βάζοντας το άριστα “8”.

Χαρακτηριστικά:

1. Υποψήφιος Διευθυντής με 18,50 αντικειμενικά μόρια έλαβε στη Συνέντευξη 0,92

2. Υποψήφιος Διευθυντής με τα υψηλότερα αντικειμενικά μόρια από όλους τους συνυποψήφιους στην οικεία Διεύθυνση, έλαβε στη Συνέντευξη 4,83 μόρια.

3. Υποψήφιος Διευθυντής με 16,50 μόρια έλαβε στη Συνέντευξη 2,20

4. Υποψήφιος Διευθυντής με 16,18 μόρια έλαβε στη Συνέντευξη 2,00

5. Αντίθετα υποψήφιοι Διευθυντές με κάτω από 10 αντικειμενικά μόρια έλαβαν στη Συνέντευξη το άριστα 8

Η οδηγία του υπουργού Παιδείας

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, πριν τις κρίσεις προέτρεψε τα Συμβούλια Επιλογής:

“Η Συνέντευξη γίνεται από ανθρώπους ιδιαίτερα υπεύθυνους. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν και τις απόψεις του Συλλόγου. Εάν ένας Σύλλογος λέει πως ο “χ” εκπαιδευτικός με κανένα λόγο δεν είναι κατάλληλος ως υποψήφιος Διευθυντής, πρέπει να τον πάρουν υπόψιν, διότι η Συνέντευξη όσο δομημένη και να είναι, όσο καλών προθέσεων και να είναι βασίζεται και στην κρίση, όσων κάνουν συνέντευξη.

Παρόμοια φαινόμενα και στη Μεσσηνία
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, και στη Μεσσηνία έγινε κάτι αντίστοιχο.
Συγκεκριμένα, υποψήφιος με σύνολο μετρήσιμων μορίων 2,3 έλαβε άριστα 8, υποψήφιος με σύνολο μετρήσιμων μορίων έλαβε 7,7, ενώ υποψήφιος με σύνολο μετρήσιμων μορίων 13 έλαβε 6,55.
Υποψήφιος με σύνολο μετρήσιμων μορίων 13,8125 έλαβε 5,5.

Χρονοδιάγραμμα της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων:
• Από 19/7/2017 έως 21/7/2017 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα.
• Δευτέρα 24/7/2017 Εκδίκαση ενστάσεων – κατάρτιση αναμορφωμένων τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αποστολή τους προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
• Τρίτη 25/7/2017 Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων με ενιαία σειρά. Η δήλωση μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ στο έντυπο που θα σας κοινοποιήσουμε τις προσεχείς ημέρες και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
• Πέμπτη 27/7/2017 Πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων από το συμβούλιο επιλογής.
• Παρασκευή 28/7/2017 Απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
• Τρίτη 1/8/2017 Ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Με πληροφοριες απο www.esos.gr

Tελική βαθμολογία υποψήφιων διευθυντών στα σχολεία
To Top