ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΙ Πελοποννήσου: Master στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι εγκρίθηκε η ίδρυση του Μεταπτυχιακού στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Master in Accounting and Finance) βάσει των νέων απαιτήσεων και προϋποθέσεων που έθεσε ο Ν. 4485/2017.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΤΕΙ Πελοποννήσου, αυτό σημαίνει ότι το ΠΜΣ στη Λογιστική και στη Χρηματοοικονομική αρχίζει να υλοποιείται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Υπογραμμίζεται ότι το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό εγκρίθηκε χωρίς καμία επιφύλαξη καθώς κρίθηκε στο πλαίσιο εξέτασής του και από Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας ότι πληροί όλες τις αυστηρές ακαδημαϊκές προδιαγραφές που εγγυώνται την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Το ΠΜΣ έχει ως βασικό σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Επιδιώκει να συνθέτει τις δύο επιστημονικές κατευθύνσεις της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα αξιόλογης εξειδίκευσης και εμβάθυνσης σε καθεμία εξ’ αυτών.

Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι απευθύνεται σε στελέχη αλλά και σε φοιτητές που μπορεί να βρίσκονται μακριά από το έδρα υλοποίησης του ΠΜΣ, παρέχεται η δυνατότητα για ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης αλλά και μερικής φοίτησης.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την 20η Ιουλίου 2018.
Πληροφορίες για τους όρους υλοποίησης του ΠΜΣ και την εκπαιδευτική διαδικασία στο τηλ. 2721045216 και στην ιστοσελίδα http://macc.teipel.gr

ΤΕΙ Πελοποννήσου: Master στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
To Top