ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντινέας: Δημιουργείται ένα ισχυρό Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η ομιλία του Βουλευτή Μεσσηνίας Πέτρου  Κωνσταντινέα επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Καλούμαστε σήμερα να επικυρώσουμε με την ψήφο μας ζητήματα που αφορούν τον ευαίσθητο χώρο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στην Ελλάδα, αν και έχει προταθεί κατά καιρούς η ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ, έως τώρα δεν είχε ποτέ τολμήσει καμία κυβέρνηση να την εφαρμόσει, διότι οι διαφορετικές προτάσεις βασίζονταν σε ιδέες που είτε ήταν ανέφικτες είτε δημιουργούσαν αμφιβολίες, ως προς την αξιοπιστία του συστήματος εισαγωγής.

Στο παρόν σχέδιο νόμου προτείνεται, για πρώτη φορά, ένα σύστημα ελεύθερης πρόσβασης που δεν διαταράσσει την αξιοπιστία και τον αδιάβλητο χαρακτήρα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Η μέχρι τώρα εκπαιδευτική διαδικασία, ακύρωνε επί της ουσίας την ύπαρξη της Γ’ Λυκείου. Δεν έχουμε δικαίωμα να παρατείνουμε τη σημερινή εκκρεμότητα που «νεκρώνει» το σχολείο, που δημιουργεί τεράστιες οικονομικές πιέσεις στις λαϊκές οικογένειες, γιατί κανένας δεν πιστεύει ότι υπάρχει Γ’ Λυκείου που να επιτελεί έναν μορφωτικό ρόλο, μέσα από τη τρομερή πίεση για φροντιστήρια που υποκαθιστούν τα σχολεία. Είναι υποκριτικό από πλευράς μας να κάνουμε ότι δεν το γνωρίζουμε.

Να περάσουμε τώρα στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην τομή που προχωρά το Υπουργείο με τη συνένωση των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια…

Είναι δεδομένο, ότι στη χώρα μας η Ανώτατη Εκπαίδευση έχει δημόσιο χαρακτήρα, ο οποίος κατοχυρώνεται πρώτα και πάνω από όλα συνταγματικά (άρθρο 16 ισχύοντος Συντάγματος).

Σήμερα, το Κράτος, μέσω της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και γενικότερα της Κυβέρνησης, εκτιμώντας:

Πρώτον, τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στις παραγωγικές δομές της οικονομίας,

Δεύτερον, το γεγονός ότι πλέον δεν υφίστανται διαφορές μεταξύ του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,

Και, τρίτον, ότι η διεθνής πρακτική συνηγορεί υπέρ της κατάργησης αυτού του δίπολου,

Αποφασίζει, ασκώντας τις αρμοδιότητές του στον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής, να αναδιατάξει την Ανώτατη Εκπαίδευση, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες που προέκυψαν και μετά την οικονομική-κοινωνική κρίση.

Θεωρούμε τη μεταρρύθμιση του Υπουργού Παιδείας ως την πιο σημαντική των τελευταίων δεκαετιών στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δημιουργεί ισχυρά ΑΕΙ μέσω συνεργειών, άθροισης δυνάμεων και πόρων τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και υποδομών.

Η υλοποίηση αυτού του καινοτόμου σχεδιασμού αντιμετώπισε, προφανώς, αναταράξεις αλλά το σημαντικό είναι ότι εξασφάλισε, μέσα από συναινέσεις και ύστερα από συνεχή διαβούλευση με τα ίδια τα εμπλεκόμενα Ιδρύματα, την δημιουργία ισχυρών ακαδημαϊκών και ερευνητικών πόλων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΤΕΙ Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η συνένωση των παραπάνω αποτελεί μονόδρομο και για τα δύο ιδρύματα, με δεδομένη τη δημιουργία πολύ ισχυρών ΑΕΙ που προέκυψαν από την ένταξη των ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια, σε όλες τις περιφέρειες. Δημιουργείται ένα ισχυρό Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Η συνένωση των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια, αποτελεί το φυσικό και λογικό επακόλουθο αυτής της διαδικασίας, δεδομένου ότι και τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια είναι ΑΕΙ και η λειτουργία τους διέπεται εδώ και χρόνια από τους ίδιους κανόνες. Επιπλέον, έχουν υποβληθεί στις ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης με τήρηση ίδιων κριτηρίων, ίδιων κανόνων και ίδιων απαιτήσεων και, τέλος, η δομή των Προγραμμάτων Σπουδών τους είναι παρόμοια.

Κύριοι της αντιπολίτευσης,

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ μας ως προς τον τρόπο αντίληψης της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο πρόχειρος σχεδιασμός σας το 2013, με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, που οδηγούσε σε αφανισμό τμήματα «κοσμήματα», όπως αυτό της Λογοθεραπείας στη Καλαμάτα, που ευτυχώς η δική μας κυβέρνηση έσωσε το 2017 και τώρα με τη συνένωση ενισχύει ακόμα περισσότερο την τοπική κοινωνία της Μεσσηνίας, με ένα ακόμα τμήμα, αναβαθμίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Νέου Πανεπιστημίου. Με τις συνενώσεις ΕΜΕΙΣ δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, όταν εσείς απειλούσατε με λουκέτα. Με τις συνενώσεις, δημιουργούμε φοιτητές ίσων ευκαιριών και ίσων δικαιωμάτων, όταν εσείς απαξιώνατε την τεχνολογική εκπαίδευση με υποχρηματοδότηση και εργασιακό μεσαίωνα των αποφοίτων.  

Δυστυχώς για εσάς, οι πολίτες  έχουν ΚΑΙ μνήμη, έχουν ΚΑΙ κρίση και μπορούν να αξιολογήσουν τον εγκληματικό σχεδιασμό ΣΑΜΑΡΑ το 2013 με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ και τι πραγματικά συμβαίνει τώρα, από την τωρινή ηγεσία. Εμείς προχωράμε μαζί με τους πολίτες, εσείς πορεύεστε με μισθοφόρους δημοσκόπους. Μείνετε με αυτούς!

Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Μεσσηνίας

Πέτρος Κωνσταντινέας

To Top