Τουρισμός

Συνεργασία μεταξύ της ιδιωτικής κλινικής “City Hospital” και του ξενοδοχείου “Elite City Resort”

Την έναρξη της μεταξύ τους συνεργασίας ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι της ιδιωτικής κλινικής City Hospital και του ξενοδοχείου Elite City Resort, αναφορικά με την ανάληψη καθηκόντων υπευθύνου ιατρού για την αντιμετώπιση του COVID-19 από το City Hospital.
Στο πλαίσιο αυτό συμφώνησαν για την αμοιβαία συνεργασία τους, με στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση των υγειονομικών μέτρων COVID 19, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας για πελάτες του ξενοδοχείου.
Σε μια δυσμενή εποχή υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων, για ένα κοινό σκοπό, όπως είναι η αναβάθμιση των
υπηρεσίων που λαμβάνει ο επισκέπτης μέσω της διασφάλισης της ισονομίας και προσπελασιμότητας σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κατ΄επέκταση την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των τουριστών στην Μεσσηνία, κρίνεται ως επιχειρηματική & κοινωνική αναγκαιότητα.
Την σύμβαση υπέγραψαν την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 στο ξενοδοχείο Elite City Resort, οι κκ. Ιωάννης Τασσιόπουλος για λογαριασμό του ιδιωτικού θεραπευτηρίου City Hospital και ο κ. Νικήτας Κάρτσωνας, Πρόεδρος & Δ/νων Σύβουλος του ξενοδοχείου Elite City Resort.

Συνεργασία μεταξύ της ιδιωτικής κλινικής “City Hospital” και του ξενοδοχείου “Elite City Resort”
To Top