ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ Καλαμάτας

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2019-2020 στις ειδικότητες που ακολουθούν:

1. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (α’εξ.)
2 . Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (α’εξ.)
3. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων  α’εξ.)
4. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης- Αρχιμάγειρας (γ’ εξ.)
5. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (γ’εξ.)
6. Τεχνικός Η/Υ  (γ’ εξ.)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ.
Δικαίωμα εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

∆ικαίωµα εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου Σπουδών, ΤΕΛ, ΕΠΛ αντίστοιχης ειδικότητας σύμφωνα με τις υπ΄αριθµ. K1/149167/2015 και Κ1/47016/2016 εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Πληροφορίες – Εγγραφές: Καθημερινά 08:00-14:00 ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ:
Εθν. Οδός Καλαµάτας – Αθήνας, Ασπρόχωµα, τηλ. 2721099624

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ Καλαμάτας
To Top