ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Καλαμάτας: Με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικό rapid test η είσοδος στο Γραφείο

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

(α) Το άρθρο 1 παρ. 1 Α/Α 3 α – β της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53950 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

– Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης  και Ασύλου – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας – ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό περί λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το  διάστημα από τη Δευτέρα  06 Σεπτεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 (ΦΕΚ Β΄ 4054/04.09.2021), της οποίας η ισχύς παρατάθηκε μέχρι την 16 η Σεπτεμβρίου 2021 σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφο 6 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/12-09- 2021Κ.Υ.Α.

(β) Το άρθρο 1 παρ. 1 Α/Α 3 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400 Κ.Υ.Α.  των  Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

– Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης  και Ασύλου – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας – ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό περί λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το  διάστημα  από  τη  Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 (ΦΕΚ Β΄ 4206/12.09.2021).

Κατά την είσοδο του Παλαιού Δημαρχείου (  1ος όρ.) τα  φυσικά πρόσωπα  υποχρεούνται  να επιδεικνύουν:

[α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή

[β] πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 ή

 

[γ] βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. (Οι  ως  άνω  υποχρεώσεις  αφορούν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω.  Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί   η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος self-test για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την είσοδο των φυσικών προσώπων

Όσοι εισέρχονται στο κτίριο και κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτό, υποχρεούνται να φορούν μη ιατρική μάσκα ή ασπίδα προστασίας προσώπου , άλλως δεν θα επιτρέπεται η είσοδος τους. Είναι απαραίτητη  η  χρήση  αντισηπτικού.  Όλοι όσοι εισέρχονται και όσοι παραμένουν στους χώρους του κτιρίου θα τηρούν υποχρεωτικά την ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Συστήνεται η αποφυγή της χρήσης  των ανελκυστήρων. Συστήνεται ιδιαιτέρως η διατήρηση ανοικτών των θυρών και παραθύρων του γραφείου του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Καλαμάτα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης- Γεώργιος Φερετζάκης

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Καλαμάτας: Με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικό rapid test η είσοδος στο Γραφείο
To Top