ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων: Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την κατάργηση των Κοινωνικών Επιστημών από το Λύκειο

“Αφανίζεται αναιτιολόγητα από το Λύκειο το σύνολο των Κοινωνικών Επιστημών”

ΨΗΦΙΣΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ –ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

“Ως κοινωνικοί και πολιτικοί επιστήμονες εκφράζουμε τη διαφωνία μας για το νέο ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών του Γενικού Λυκείου, μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου,  με το οποίο αφανίζεται αναιτιολόγητα,  σχεδόν το σύνολο των Κοινωνικών Επιστημών. Πιο αναλυτικά στη Β΄ Λυκείου αποκλείονται και τα δύο μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών, Σύγχρονος Κόσμος – Πολίτης και Δημοκρατία μάθημα γενικής παιδείας,  Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών προσανατολισμού  Ανθρωπιστικών σπουδών.

Παράλληλα, μειώνονται οι ώρες στο μάθημα της Α΄ Λυκείου Πολιτική Παιδεία,  ενώ αφαιρείται, εντελώς, από το σχολικό έτος 2021-22 η Κοινωνιολογία, όχι μόνο από Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα, αλλά και ως μάθημα γενικής παιδείας. Το μάθημα πρέπει να παραμείνει ως πανελλαδικά εξεταζόμενο και να μην παγιδευτούμε στο ψεύτικο δίλημμα Λατινικά ή Κοινωνιολογία, αφού και τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν.

Επιπρόσθετα, σε μια κοινωνία διαρκώς μεταβαλλόμενη, κρίνεται, περισσότερο από ποτέ, αναγκαία η διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων που προάγουν τη δημιουργία υπεύθυνων, ενεργών και ελεύθερων πολιτών.  Χρέος μας είναι να στηρίξουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προτάσσει τη  διατήρηση  των κοινωνικών επιστημών σε όλες τις  βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι έφηβοι:

-να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες της χώρας τους, αλλά και της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

-να μπορούν να αναπτύξουν κριτική σκέψη και αντίληψη, απαλλαγμένη από στερεότυπα και προκαταλήψεις και να διατυπώνουν άποψη για τα κοινωνικά οικονομικά και πολιτικά φαινόμενα (ανεργία, φτώχεια, μετανάστευση, κοινωνικές ανισότητες).

-να αμφισβητούν  κοινότοπες ερμηνείες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο τη λογική.

 

Ας αναρωτηθούμε:

Γιατί επιχειρείται να τεθούν στο περιθώριο της εκπαιδευτικής διαδικασίας θέματα τόσο κρίσιμα για τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα;

Αντιλαμβανόμαστε ως επιτακτική την ανάγκη να μην στερήσουμε από τη νέα γενιά αυτή την κρίσιμη στιγμή τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τη δημοκρατία, καθώς και το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύει και να υπερασπίζεται το δημοκρατικό πολίτευμα.

Τέλος, η δίωξη των κοινωνικών επιστημών από το ελληνικό σχολείο οδηγεί σε ανεργία  μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και υπονομεύει το μέλλον όλων των αποφοίτων των σχολών των κοινωνικών επιστημών.

To Top