Το δικό μου Σχολείο

Σύλλογος εκπαιδευτικών: 7 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών αλλά το πρόβλημα διαιωνίζεται

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

“Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας σχετικά με το αρ’ 63206 / 31-10-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αναφέρεται σε προβλήματα μεταφοράς μαθητών, έχουμε να παρατηρήσουμε και να επισημάνουμε τα εξής:
Ο Σύλλογός μας εκφράζοντας διαχρονικά την άποψη ότι όλοι οι μαθητές μεταφερόμενοι και μη έχουν ίσα δικαιώματα, πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα χωρίς διακρίσεις, να τους παρέχονται ίδιες ευκαιρίες και προϋποθέσεις στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, πάρα πολλές φορές έχει αναδείξει το σοβαρό πρόβλημα της έγκαιρης και ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών κάνοντας παραστάσεις διαμαρτυρίας καταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να αντιμετωπισθεί το εν λόγω θέμα από την αρχή κάθε σχολικού έτους, από τους αρμόδιους φορείς, συνολικά και όχι αποσπασματικά κάθε φορά εκεί που υπάρχει πρόβλημα ή εκεί που διαμαρτύρονται γονείς και καλώς διαμαρτύρονται.
Δυστυχώς όμως για μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα διαιωνίζεται στην Π.Ε. Μεσσηνίας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντί να δώσει λύσεις σε όλες τις περιπτώσεις, του κατ΄ εξακολούθηση προβλήματος, αναφέρεται για παράδειγμα σε συγκεκριμένα Ν/γεία ζητώντας οι εκπαιδευτικοί να υποδέχονται τους μεταφερόμενους μαθητές πριν από την προβλεπόμενη ώρα υποδοχής κατά την άφιξή τους και μετά την λήξη του διδακτικού τους ωραρίου να έχουν την ευθύνη της επίβλεψης – φύλαξης των μαθητών μέχρι να έρθει το μεταφορικό μέσο να τους παραλάβει ώστε να μην ταλαιπωρούνται.
Ενημερώνουμε τον κ. Περιφερειάρχη, με όλο το σεβασμό, ότι το θέμα στο οποίο αναφέρεται αφορά κατά μείζονα λόγο την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών και το γεγονός ότι δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο ατύχημα έως τώρα, λόγω της μη έγκαιρης μεταφοράς των μαθητών, οφείλεται στην ευσυνειδησία των εκπαιδευτικών οι οποίοι επιτελούν ανελλιπώς το καθήκον τους και όσο για την ταλαιπωρία των μεταφερόμενων μαθητών δεν ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί αλλά η πρόωρη προσέλευση και η αργοπορημένη αποχώρηση τους από την σχολική μονάδα.
Η επίβλεψη – φύλαξη των μαθητών προ και μετά του διδακτικού τους ωραρίου είναι μεγάλη υπευθυνότητα που στην ουσία είναι επέκταση του διδακτικού ωραρίου εντός του εργασιακού, αφού με κάποιο τρόπο πρέπει να απασχολήσει τους μαθητές ο εκπαιδευτικός για να τους ελέγχει.
Ύστερα από τόσα χρόνια διαπιστωμένης προβληματικής μεταφοράς των μαθητών, μας δίνεται το δικαίωμα να πούμε ότι οι συμβάσεις μεταφοράς των μαθητών εξυπηρετούν περισσότερο τους αναδόχους και όχι τους μεταφερόμενους μαθητές.
Ας μας απαντήσει κάποιος στο ερώτημα: Ποιος γονιός θα είναι αυτός που θα δικαιολογήσει τη μη έγκαιρη μεταφορά του παιδιού του όταν δαπανώνται περίπου 7.000.000 ευρώ για την μεταφορά των μαθητών.

Εμείς πάντως δεν το δικαιολογούμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη από αυτές που επιθυμεί να μας επιφορτίσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για να καλύψει ίσως ευθύνες άλλων.

Επίσης οι λύσεις που δίνει το Υπουργείο Παιδείας για φοίτηση των μεταφερόμενων μαθητών, λόγω μη έγκαιρης μεταφοράς τους, στο ολοήμερο πρόγραμμα ή την αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, δεν μας βρίσκουν σύμφωνους γιατί δεν αίρεται η ταλαιπωρία των μαθητών, υποχρεώνει τους μαθητές να φοιτήσουν στο ολοήμερο πρόγραμμα χωρίς να είναι επιλογή τους μέχρι να έρθει το μεταφορικό μέσον να τους μεταφέρει, η δε αλλαγή ωραρίου λειτουργίας σχολείων γίνεται σε «εξαιρετικές περιπτώσεις». Αν το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί σήμερα εξαιρετική περίπτωση την έγκαιρη μεταφορά μαθητών εμείς δεν το δεχόμαστε.
Καλούμε:
1)Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να αναδείξει για μια ακόμη φορά το μεγάλο πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί τη κατάργηση της 60λεπτης προσέλευσης και παραμονής των μαθητών, πριν την έναρξη και μετά τη λήξη αντίστοιχα του διδακτικού τους ωραρίου, στο σχολείο.
2)Τον Δ/ντή Π.Ε. Μεσσηνίας και τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/βθμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου να αγωνιστούν στο πλευρό μας για έγκαιρη ασφαλή και χωρίς ταλαιπωρία μεταφορά των μαθητών.

Ο Σύλλογός μας αναδεικνύοντας και πάλι έγκαιρα, ενόψει του νέου σχολικού έτους, το σοβαρό πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών θα πραγματοποιήσει στις 24/01/2019 παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση”.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Κορομηλάς Περικλής

Σύλλογος εκπαιδευτικών: 7 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών αλλά το πρόβλημα διαιωνίζεται
To Top