ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση ο διαγωνισμός για τη διαχείριση των σκουπιδιών

ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο φάκελος του διαγωνισμού για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων υποβλήθηκε για έλεγχο και έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που αναμένεται να εκδώσει απόφαση μέσα σε ένα μήνα περίπου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας.
Την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ακολουθήσει εκείνη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Υπενθυμίζεται ότι ανάδοχος έχει ανακηρυχθεί η εταιρεία Ηλέκτωρ ΑΕ, έναντι ποσού 4.103.904 ευρώ με το ΦΠΑ, για δύο έτη λειτουργίας του συστήματος, με δικαίωμα παράτασης για ένα έτος ακόμα.

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση ο διαγωνισμός για τη διαχείριση των σκουπιδιών
To Top