Παιδί

Δήμος Καλαμάτας: Προσλήψεις στα ΚΔΑΠμεΑ

21 ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΔΑΠμεΑ

Αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για το πρόγραμμα ΚΔΑΠμεΑ της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018, εγκρίθηκε η πρόσληψη 21 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων μέχρι 31-8-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Πρόκειται για προσλήψεις σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά με Αναπηρία που θα λειτουργήσει και στο Δήμο Καλαμάτας, στον χώρο του ΚΕΦΙΑΠ.
Το προσωπικό που θα προσληφθεί αφορά διάφορες ειδικότητες όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, γυμναστές, λογοθεραπευτές,κλπ.
Αναλυτικά, το προσωπικό που θα προσληφθεί έχει ως εξής:


Να σημειωθεί ότι γενικά τα ΚΔΑΠ που θα λειτουργήσουν στον Δήμο Καλαμάτας είναι 15 (Σχολικές Μονάδες) και θα ξεκινήσουν από 1η Σεπτεμβρίου.
Θα απασχολούν με διάφορες δραστηριότητες τα παιδιά σχολικής ηλικίας από 6-12 ετών κατά τις απογευματινές ώρες από 5-9 το βράδυ.

Δήμος Καλαμάτας: Προσλήψεις στα ΚΔΑΠμεΑ
To Top