ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην πρόσληψη 53 εργατών πυροπροστασίας προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται μέσα στην αντιπυρική περίοδο (η οποία διαρκεί από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου ) για το έτος 2024, να προσλάβει συνολικό αριθμό ατόμων έως 53 και ειδικότερα:

α) έως σαράντα εννέα (49) εργάτες πυροπροστασίας και
β) έως τέσσερις (4 ) οδηγούς (Υδροφόρων οχημάτων)

Η πρόσληψη των Εργατών Πυροπροστασίας και οδηγών εντάσσεται στα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας αγροτοδασικών πυρκαγιών σύμφωνα με τη νομοθεσία, και το Σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ 2, της Πολιτικής Προστασίας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική εισήγηση που έρχεται σήμερα προς συζήτηση και έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας, “προτείνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης για όλο το προαναφερόμενο προσωπικό, με στόχο την άμεση αναγγελία και απόκριση σε περίπτωση πυρκαγιάς και σε επίπεδο πρόληψης για την εκτέλεση προληπτικών αντιπυρικών εργασιών, τη φύλαξη και τον καθαρισμό των ευπαθών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας.

Οι εργάτες πυροπροστασίας θα κατανεμηθούν σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου και στην Κοινότητα Καλαμάτας, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ευπαθείς περιοχές, μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Οι οδηγοί θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της πολιτικής προστασίας (υδροφόρα οχημάτα, πλήρωση των υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας, κ.λ.π.) και για τη συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Η δαπάνη μισθοδοσίας τους και εισφορών τους θα βαρύνει τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2024.

Εισηγούμεθα την πρόσληψη:

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

• 26 εργατών πυροπροστασίας από 17 Ιουλίου έως 16 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών)
• 16 εργατών πυροπροστασίας από 15 Ιουνίου έως 14 Σεπτεμβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών)
• 2 εργατών πυροπροστασίας από 1 Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών)
• 1 εργάτη πυροπροστασίας από 28 Ιουλίου έως 27 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών)
• 1 εργάτη πυροπροστασίας από 15 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 4,5 μηνών)
• 2 εργατών πυροπροστασίας από 15 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου (χρονικό διάστημα 2 μηνών)
• 1 εργάτη πυροπροστασίας από 9 Αυγούστου έως 8 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 2 μηνών)

ΟΔΗΓΟΙ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

• 2 οδηγών από 15 Ιουνίου έως 14 Σεπτεμβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών)
• 1 οδηγού από 17 Ιουλίου έως 16 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών)
• 1 οδηγού από 1 Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών)

Αναλυτικά:

To Top