ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην Πολεοδομία Μεσσήνης στο εξής οι υποθέσεις που εκκρεμούσαν στην Καλαμάτα

Οι πολεοδομικές υποθέσεις των δημοτών της Μεσσήνης που εκκρεμούσαν ή διεκπεραιώνονταν μέχρι πρόσφατα από την Πολεοδομία Καλαμάτας, διαβιβάζονται πλέον στην Πολεοδομία Μεσσήνης, και στο εξής θα εξυπηρετούνται οι δημότες εκεί. Αυτό προκύπτει από σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:

“Όλες οι εκκρεμείς πολεοδομικές υποθέσεις του Δήμου Μεσσήνης θα αντιμετωπισθούν από την οικεία Υπηρεσία Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης), σύμφωνα με έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ημερομηνία 23/1/2018.

Κατόπιν της ανωτέρω εξελίξεως, διαβιβάζονται αμέσως από την Υπηρεσία Πολεοδομίας Δήμου Καλαμάτας όλες οι εκκρεμείς πολεοδομικές υποθέσεις στην αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης για διεκπεραίωση”.

Στην Πολεοδομία Μεσσήνης στο εξής οι υποθέσεις που εκκρεμούσαν στην Καλαμάτα
To Top