ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην “Ηλέκτωρ” τα σκουπίδια του Δήμου Καλαμάτας

ΑΝΑΔΕΙΧΤΗΚΕ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μειοδότης για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο διεθνή διαγωνισμό του Δήμου Καλαμάτας και μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της κεντρικής διαχείρισης – ΣΔΙΤ, ανεδείχθη η Ηλέκτωρ Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών, της οποίας Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Λεωνίδας Μπόμπολας.
Η τιμή μονάδας, την οποία προσέφερε η Ηλέκτωρ, είναι 59,1 ευρώ ανά μετρικό τόνο προ ΦΠΑ, με τιμή μονάδας στον προϋπολογισμό μελέτης 60 ευρώ ανά τόνο.

Στην “Ηλέκτωρ” τα σκουπίδια του Δήμου Καλαμάτας
To Top