ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη δημοσιότητα ο προϋπολογισμός 2018 του Δήμου Καλαμάτας

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα από τη Δημοτική Αρχή Καλαμάτας ο προϋπολογισμός του 2018 και η συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού (εσόδων-εξόδων) του Δήμου Καλαμάτας έτους 2018.

Υπενθυμίζεται ότι ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου Νικόλαος Παπαθεοδώρου επικύρωσε με απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΠ6ΚΟΡ1Φ-9ΙΡ) την 577/2017, απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, που αφορά στην ψήφιση του Προϋπολογισµού 2018.

Δείτε εδώ την συνοπτική οικονομική κατάσταση του Δήμου Καλαμάτας για το 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ενώ να επισημάνουμε ότι αναλυτικά τα στοιχεία παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στη δημοσιότητα ο προϋπολογισμός 2018 του Δήμου Καλαμάτας
To Top