ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣτΕ: «Ανάσα» σε ελεύθερους επαγγελματίες με μπλοκάκι

Νέα πενταετής απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος θα ισχύει για χιλιάδες εργαζόμενους με μπλοκάκι, μικρομεσαίους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, που αλλάζουν επάγγελμα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει δικηγόρος, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2007 είχε κάνει έναρξη εργασιών ως ελεύθερος επαγγελματίας που παρείχε επιχειρηματικές συμβουλές και έξι μήνες μετά έκανε διακοπή εργασιών επιτηδευματία. Το 2015 προέβη σε νέα έναρξη επιτηδεύματος ως δικηγόρος και κατά τα δύο πρώτα έτη της δικηγορίας τού επιβλήθηκε τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ.

Το Β΄  Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 89/2019 πιλοτική απόφασή του (νόμος 3900/2010), έκρινε ότι οι  ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι είχαν μεν προβεί, κατά το παρελθόν, σε έναρξη εργασιών, πλην, όμως, σε επάγγελμα διαφορετικό από αυτό που ασκούν τώρα και στη συνέχεια διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εξαιρούνται επί πενταετία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την άσκηση του νέου επαγγέλματός τους.

Και αυτό ανεξάρτητα εάν ο επαγγελματίας είχε συμπληρώσει πέντε χρόνια άσκησης της αρχικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, το ΣτΕ τονίζει ότι «μη νομίμως η φορολογική αρχή προέβη στην επιβολή του τέλος επιτηδεύματος» στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Επίσης, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι σε περίπτωση που γίνει διακοπή της άσκησης επαγγέλματος πριν την συμπλήρωση της πενταετίας και στη συνέχεια γίνει νέα έναρξη εργασιών στο ίδιο όμως επάγγελμα, ο χρόνος διακοπής δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της πενταετίας.

naftemporiki.gr

ΣτΕ: «Ανάσα» σε ελεύθερους επαγγελματίες με μπλοκάκι
To Top